Darbas Seime

Seimo narys nuo 2012-11-16

Išrinktas Vakarinėje (Nr. 27) apygardoje
Išsikėlė pats

 

2016-2020 kadencija 

Pareigos Seimo komitetuose

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Komiteto narys (nuo 2016-11-16 iki 2016-11-21)

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Komiteto pirmininkas (nuo 2016-11-22 iki 2018-06-18)

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Komiteto narys (nuo 2018-06-19)

 

Seimo komisijose

Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija, Komisijos narys (nuo 2016-11-23 iki 2018-09-24)

Valstybės istorinės atminties komisija, Komisijos narys (nuo 2017-06-21)

Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija, Komisijos narys (nuo 2018-11-15)

 

Seimo frakcijose

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, Frakcijos narys (nuo 2016-11-14 iki 2018-05-14)

Mišri Seimo narių grupė, Frakcijos narys (nuo 2018-05-15)

 

Parlamentinėse grupėse

Laikinoji grupė "Už šeimą", narys

Laikinoji Pilietinės visuomenės plėtros grupė, narys

Laikinoji Panevėžio bičiulių grupė, narys

Laikinoji Etninės kultūros grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Estijos Respublika grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Izraelio valstybe grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupė, narys

Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narys

Skaitykite: http://www.lrs.lt/

 

2012-2016 kadencija

Pareigos Seimo komitetuose

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Komiteto narys (nuo 2012-11-20 )

Seimo komisijose

Etikos ir procedūrų komisija, Komisijos narys (nuo 2012-11-27 iki 2015-04-28)

Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija, Komisijos narys (nuo 2015-04-23)

Seimo frakcijose

Mišri Seimo narių grupė, Frakcijos narys (nuo 2012-11-16)

Parlamentinėse grupėse

Maldos parlamentinė grupė, narys

Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė, narys

Parlamentinė grupė "Už ištikimybę priesaikai", narys

Parlamentinė grupė "Už šeimą", narys

Draugystės su Kalnų Karabachu parlamentinė grupė, pirmininko pavaduotojas

Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių Tibeto rėmimo grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Moldovos Respublika grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Estijos Respublika grupė, narys

Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupė, narys

Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjoje, narys (nuo 2012-12-27).