Apie Urbšius

Juozas Urbšys (P.Urbšio senelio brolis) gimė 1896 m.vasario 29 d. ( kovo 13 d.) Šeteiniuose Kėdainių apsk. Nuo 1906 m.…
Povilo Urbšio (P.Urbšio prosenelio brolio), gyvenimo faktų randame nedaug. Gimimo metai galėjo būti apie 1880 - uosius, o mirė 1908…
KOTRYNA URBŠIENĖ: Brangieji ir Mylimieji vaikeliai* Juozukas ir Aldutė, Daug džiaugsmo turėjau, kada sulaukiau nuo Juozuko laiškelį. Labai pasiilgau jūsų,…