facebook

SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (toliau Komiteto) IV (Pavasario)sesijosprioritetai:

         Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo projektas(neregistruotas) parengtas vykdant Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2013 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. SV-S-68 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektui parengti sudarymo“. Šiuo įstatymo projektu siekiama iš dalies įgyvendinti Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. XII-439 (Žin., 2013, Nr. 72-3587), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutarimą, siekiama sudaryti galimybę dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose ne tik per politinių partijų, bet ir per visuomeninių rinkimų komitetų sudaromus kandidatų sąrašus.

Regioninės plėtros įstatymo 2, 8, 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIIP-635 irneregistruotas, kuriais siekiama padidinti regionų plėtros tarybų ir juos aptarnaujančių padalinių vaidmenį ir veiklos efektyvumą įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką, administruojant ir įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą kitame šios paramos programavimo laikotarpyje (2014-2020 metais), apibrėžti regioninės svarbos projekto sąvoką ir patikslinti tikslinių teritorijų sąvokos apibrėžimą.

 

Komiteto siūlomi įrašyti į Seimo IV (Pavasario) sesijos darbų programą įstatymų projektai:

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Svarstymo mėnuo

1

XIP-61(3)

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Seimo nariai/VVSK

Svarstyti kartu su Vyriausybės rengiamu būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo projektu

2

XIIP-464

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 2 dalies papildymo ir 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/VVSK

Svarstyti kartu su Vyriausybės rengiamu būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo projektu

3

XIP-4490(3)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(21) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS

Seimo nariai/VVSK

Kovas

4

XIP-2786(2)

Viešojo administravimo įstatymo 36(4) straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Seimo nariai/VVSK

Kovas

5

XIP-2930(2)

Transporto lengvatų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/VVSK

Kovas

6

XIP-4160

Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė/

VVSK

Balandis

7

XIIP-365

Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/

VVSK

Kovas

8

XIIP-467

Vietos savivaldos įstatymo 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Seimo nariai/

VVSK

Gegužė

9

XIIP-502

Vietos savivaldos įstatymo 6, 7 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/

VVSK

Gegužė

10

XIIP-567

Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė/

VVSK

Balandis

11

XIIP-591

Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/

VVSK

Birželis

12

XIIP-289

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 34 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/

VVSK

Gegužė

13

XIIP-889

Referendumo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/

VVSK

Kovas

14

XIIP-964

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/

VVSK

Gegužė

15

XIIP-966

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/

VVSK

Gegužė

16

XIIP-635 ir

nereg.

Regioninės plėtros įstatymo 2, 8, 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė/

VVSK

Balandis

17

XIIP-699

SEIMO NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos“ PROJEKTAS

VVSK

Balandis

18

XIIP-886

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5, 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Lietuvos Respublikos Prezidentė/

Balandis

19

XIIP-1154

Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai/VVSK

Balandis

20

Nereg.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo projektas

Seimo valdybos sudaryta darbo grupė/VVSK

Gegužė

21

Nereg.

Įstatymo dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų pakeitimo ir papildymo įstatymas

Seimo nariai/VVSK

Birželis

22

Nereg.

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

VVSK

Balandis

 

KITA VEIKLA

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas (išvažiuojamieji posėdžiai, parlamentinė kontrolė, vizitai, patirtis, informacija)

Atsakingas

Svarstymo mėnuo

1

Dalyvaujant Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijai ir kitiems savivaldybių institucijų ir įstaigų asociacijų atstovams surengti konferenciją Seime „Vietos savivalda su seniūnaičiais“

V. Baltraitienė,

M. Petrauskienė

(B. Kleponis)

Vasaris

2.

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus Osvaldo Šarmavičiaus informacija apie valstybės tarnybos tobulinimo perspektyvas

V. Baltraitienė,

M. Petrauskienė

(B. Kleponis)

Kovo 26 d.

3

Informacijos apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas bendruomenių rėmimo programas, išklausymas

V. Baltraitienė

V. Margevičienė

P. Urbšys

(R. Mačiulytė,

A. Astrauskas)

Kovas-balandis

4

Diskusija „Vietos savivalda, bendruomenės ir bendruomeninės organizacijos“

V. Baltraitienė,

A. Strelčiūnas

(B. Kleponis)

Balandis

5

Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informacija apie tolimesnį priešgaisrinės apsaugos vystymą ir plėtrą.

V. Baltraitienė

P. Urbšys

(A. Astrauskas)

Balandis-gegužė

6

Informacijos apie asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą, taikant vieno langelio principą, išklausymas

A. Mitrulevičius

A. Strelčiūnas

(A. Astrauskas)

Balandis-gegužė

7

Informacijos apie Lietuvos atstovų Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese ir Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete veiklą bei rezultatus ir informacijos apie Lietuvai 2014-2020 metų laikotarpiui skiriamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo sistemą bei jos parengtumo lygį išklausymas.

V. Baltraitienė,

M. Petrauskienė

(A. Astrauskas,

R. Mačiulytė)

Balandis

8

Europos savaitės diskusija „Regioninė dimensija 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiu ir ateityje“

V. Baltraitienė

A. Mitrulevičius

(R. Mačiulytė,

A. Astrauskas)

Gegužė-birželis

9

Diskusija „Viešojo sektoriaus įvairiapusiškumas žmogiškųjų išteklių valdymo požiūriu“

M. Petrauskienė

P. Urbšys

(B. Kleponis,

A. Astrauskas,

M. Urmonienė,

V Kurpuvesas)

Kovas

10

Išvažiuojamasis posėdis - „Savivaldybės administracijos struktūra ir jos veiklos efektyvumas“

V.Bukauskas

A.Mitrulevičius

A. Strelčiūnas

(B. Kleponis,

A. Astrauskas

M. Urmonienė)

Birželis

11

Vokietijos Tiūringijos Landtagodelegacijos priėmimas

V. Baltraitienė

Kovas

12

Susitikimas, plėtojant tarpparlamentinį bendradarbiavimą su Latvijos Respublikos Saimos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos komitetu

V. Baltraitienė,

M. Petrauskienė

(R. Mačiulytė

B. Kleponis)

Gegužė

13

Susitikimas, plėtojant tarpparlamentinį bendradarbiavimą su Lenkijos Respublikos Seimo Teritorinės savivaldos ir regioninės politikos komisija

V. Baltraitienė,

M. Petrauskienė

(R. Mačiulytė,

V. Kurpuvesas

B. Kleponis)

Birželis

14

Gruzijos parlamento regioninės politikos, vietos savivaldos ir kalnų regionų komiteto narių vizitas į Seimą

V. Baltraitienė,

M. Petrauskienė

(R. Mačiulytė

B. Kleponis)

Balandis-birželis

Komiteto pirmininkė                                                                                Virginija Baltraitienė