Naujas Aplinkos teršimo įstatymas panaikino mokestines lengvatas dirbantiems žemės ūkyje ir asmenims, kurie verčiasi individualia veikla

Medija