2020 m. Gegužė mėn. 22 d., Penktadienis

P. Urbšys: Apie Seimo viliones į atogražų miškus

atsinaujina.jpg

Gegužės 19 d. Seimo posėdžyje svarstytas At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo projektas. Povilas Urbšys teigė neabejojantis, kad už šio įsta­ty­mo pro­jek­to ky­šo la­bai aiš­kus ver­slo in­te­re­sas.

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.