2020 m. Gegužė mėn. 21 d., Ketvirtadienis

P. Urbšys: Apie politinės šizofrenijos požymius

politinė_šizofrenija.jpg

Gegužės 19 d. Seimo posėdyje svarstytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Diskusijos metu P. Urbšys teigė, kad dabar yra stu­mia­mas pro­jek­tas, ku­riuo no­ri­ma su­stip­rin­ti mi­nist­ro ga­lias sa­vo įsa­ky­mais lai­min­ti trą­šų nau­do­ji­mą ir kir­ti­mus draus­ti­niuo­se.

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.