Vytauto Žemkalnio gimnazijai 115

IMG_20200306_131715.jpgKovo 6 d. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija minėjo įkūrimo 115-ąsias metines. Gimnazijos ištakos sietinos su 1905-ųjų rudeniu - Mergaičių mokymo Panevėžyje pradžia, kada duris atvėrė keturklasė mergaičių Marijos mokykla. 1908 m. pradėjo mokymą Valstybinė mergaičių gimnazija, kuri 1932 m. persikėlė į architekto V. Žemkalnio suprojektuotus naujuosius Mergaičių gimnazijos rūmus. Per ilgą 115 metų laikotarpį gimnazija nuo 1915 m. buvo bendra berniukų ir mergaičių gimnazija, nuo 1932 m. - mergaičių gimnazija, nuo 1949 m. - II vidurinė, nuo 1975 m. - sustiprinto lietuvių kalbos mokymo mokykla, nuo 1995 m. - sugrąžinto gimnazijos statuso ugdymo įstaiga, nuo 2002 m. - keturklasė gimnazija, nuo 2018 m. tapo humanistinės kultūros ugdymo meninės veiklos gimnazija. Per visą šį istorijos tarpsnį Vytauto Žemkalnio gimnazija išliko atvira humanitarinėms, lituanistinėms, tautinėms, pilietinėms ir patriotinėms vertybėms, humanistinei pasaulėjautai ir pasaulėžiūrai, atvira menui, tradicijoms, etninei kultūrai. V. Žemkalnio gimnazijoje veikia vienintelė Panevėžyje išlyginamoji grupė užsieniečių vaikams.

Povilo Urbšio padėjėja Seimo nario vardu pasveikino gimnazijos bendruomenę su švente: „Kiek daug visko nutiko per tuos 115 metų. Kiek darbų nudirbta, kiek įvykių pergyventa, kiek mokinių išleista į gyvenimą. Tik viena aišku, kad tai nepaprasta vieta, nes ne kiekvienas gali didžiuotis, kad vaikšto tais pačiais koridoriais, mokosi tose pačiose klasėse, kur vaikščiojo tokie tautos šviesuliai, kaip Juozas Balčikonis, Julijonas Lindė-Dobilas, Jonas Yčas, Salomėja Nėris. Bet kartu tai įpareigoja pasitempti. Tai lyg savotiška atsakomybė už savo mokyklą.

Povilo Urbšio vardu, jums, gimnazijos žmonės, noriu palinkėti darnos, santarvės, aukštų pasiekimų, kad ir ateities katros galėtų didžiuotis šia gimnazija“.

Padėjėja įteikė Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko prof. E. Jovaišos padėką matematikos mokytojai Janei Masilionienei, Seimo nario padėką - direktoriaus pavaduotojai Danguolei Tamošiūnienei ir Juozo Zikaro „Laisvės“ bareljefą gimnazijos direktoriui Artūrui Totilui.