Neįgaliųjų draugijos „AVE VITA“ konferencija

av.pngVasario 27d. vyko Panevėžio neįgaliųjų draugijos „AVE VITA“ ataskaitinė konferencija.

Pirmininkas Antanas Šukys perskaitė metinę draugijos ataskaitą, supažindindamas su nuveiktais darbais. Vyko rinkimai, kurių metu A. Šukys buvo perrinktas draugijos pirmininku ateinančių dviejų metų kadencijai. Konferencijai pasibaigus vyko koncertas. Neįgaliųjų draugija „AVE VITA“ skaičiuoja jau 28 savo gyvavimo metus ir vienija apie 300 narių su įvairiomis negaliomis. Dauguma jų - garbaus amžiaus žmonės. Per gyvavimo metus draugija tapo darnia draugiška bendruomene, kuri renkasi pabendrauti, pasidalinti rūpesčiais, organizuoja sveikatinimo užsiėmimus, paskaitas, rengia vakarones, kartu vyksta į ekskursijas. Draugija turi savo meno kolektyvą.

„Dabar jaučiamas susvetimėjimas tarp žmonių. Volteras yra pasakęs, kad geriausias palinkėjimas žmogui yra išlikti žmogumi. O aš norėčiau perfrazuoti, kad geriausias palinkėjimas žmonėms yra turėti žmonišką valdžią“,- kalbėjo susirinkusiems Povilas Urbšys ir įteikė pirmininkui Antanui Šukiui suvenyrą.