Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto svarstymas

Medija