2019 m. Spalis mėn. 09 d., Trečiadienis

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto svarstymas

nuot.jpg

Spalio 9 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete svarstytas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr. 3623 . Povilas Urbšys projekto 3 straipsnyje pasiūlė koreguoti subsidiarumo principą, nes šis principas vienas iš pamatinių pilietinės demokratinės visuomenės principų, įpareigojantis valdžios institucijas neperimti vaidmenų, atsakomybės ir funkcijų iš atskirų visuomenės grupių ar bendruomenių tais atvejais, kai jos pačios gali savarankiškai spręsti joms iškylančius uždavinius.

Pasisakymą žiūrėkite čia.

Taip pat pasiūlė išbraukti 12 straipsnį, kuris nustato reikalavimus bei sąlygas įgyti nevyriausybinės organizacijos statusą, kaip perteklinį ir prieštaraujantį demokratinės pilietinės visuomenės principams. Šiuo straipsniu sukurtos prielaidos papildomai varžytų nevyriausybinių organizacijų veiklos galimybes bei nepagrįstai atimtų galimybę kai kurioms organizacijoms būti pripažintoms nevyriausybinėmis.

Vyganto Malinausko (Lietuvos vyskupų konferencija) pasisakymą žiūrėkite čia.

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.