Pasveikinti Metų mokytojai

photo-1503676260728-1c00da094a0b.jpgSpalio 4 d. Panevėžio Bendruomenių rūmuose iškilmingai paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Šventinę nuotaiką kūrė ir renginį vedė J.Miltinio gimnazijos mokiniai, kurie aktoriniais gebėjimais šventės dalyvius nukėlė į mokyklą, priminė smagias mokytojų ir mokinių bendravimo akimirkas, susidarančias smagias situacijas. 

Minėjime pasveikinti mokytojai ir įteiktos Metų mokytojo premijos. Už veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą, 1000 Eur premija apdovanoti „Vilties“ progimnazijos šokių mokytojas Ričardas Bakanauskas, Regos centro „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Kalinauskaitė ir A. Lipniūno progimnazijos pradinio ugdymo ir anglų kalbos mokytoja Vaida Kielienė.

Šventės dalyvius pasveikinti pakviestas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas Eugenijus Troickis mokytojus prilygino misionieriams, kurie moko ir dalinasi išmintimi. Jam antrino ir Povilas Urbšys, kuris sakė, jog mokytojai dalinasi ne tik žiniomis, moko vertybių, bet kartu yra ir sėjikai, kurie sėja gerumo sėklas. 

Seimo narys už nuoširdų atsidavimą darbui įteikė padėkas Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei Rasai Ambraškienei, lopšelio-darželio ,,Puriena“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Daliai Staniūnienei ir Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ vyresniajai ikimokyklinio ugdymo mokytojai Genovaitęei Sutkienei.