Agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyriaus gimtadienis

sos.pngRugpjūčio 30 d. Panevėžio agentūra „SOS vaikai“ šventė savo įkūrimo 27-ąjį gimtadienį. Ši nevyriausybinė organizacija 1992 metais rugpjūčio 31 dieną įkurta šviesios atminties gydytojos Marijos Zabulionienės, po kurios mirties vadovavimą 2014 m. perėmė jos dukra Irma Zabulionytė.

Organizacija teikia socialinę ir psichologinę pagalbą, gina vaikų ir moterų teises, šviečia visuomenę smurto prevencijos, žmogaus teisių, šeimos klausimais, ruošia savanorius, inicijuoja pilietines akcijas ir skatina bendruomenės atsakomybę. Teikia įvairią pagalbą socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms. Kasmet agentūra suteikia kompleksinių paslaugų apie 200 nukentėjusių nuo smurto žmonių. Labdaros valgykloje 5 kartus per savaitę maitinta 70  asmenų. Moterų krizių centre laikinai apgyvendina 80 moterų arba moterų su vaikais. Vaikų dienos centrą lanko 25 vaikai iš socialinės atskirties šeimų. Teikia paramą drabužiais, maistu.

Povilas Urbšys pasveikino agentūros „SOS vaikai“ darbuotojus su švente, sulygindamas jų darbą su gėrio vaisiaus auginimu, kurio užtenka visiems stokojantiems. „Jūs ir mums suteikiate galimybę būti geresniais. Ačiū jums“, - kalbėjo Seimo narys ir įteikė vadovei Irmai Zabulionytei gėlių bei saldumynų.