Konferencija Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti

urb.pngRugpjūčio 23 d. Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka rengia konferenciją Baltijos keliui Juodojo kaspino dienai paminėti. Šiemet jos tema „Išgyvenimo taktika: pasitraukti? Priešintis? Prisitaikyti?. Su savo dainų programa dalyvavo gydytojas ir dainininkas Vygantas Kazlauskas. Pranešimą „Lenkų kavalerijos veiksmai 1920 m. lapkričio mėnesį Panevėžio apylinkėse“ skaitė dr. Valdas Rakutis.

Povilas Urbšys dalyvavo pirmojoje konferencijos dalyje, kuri tradiciškai vyko Juozo Urbšio tėviškėje Zaosės vienkiemyje. „Kalbėdami apie Baltijos kelią sutikite su tuo, kad tas kelias prasideda iš begalybės ir nueina į begalybę. O mes visi tuo metu buvome tos begalybės pilnatvėje. Pripažinkime, kad nuo kiekvieno asmeninio sprendimo prasideda istorija. Ir tai yra šventa tiesa, nes nuo kiekvieno jūsų asmeninio apsisprendimo prieš 30 metų prasidėjo laisvos Lietuvos istorija. Tos laisvės, kurios mes troškome ir nutarėme susigrąžinti. Ne Sąjūdis, Aukščiausia taryba ar politikai, o kiekvienas iš jūsų sukūrėte tą Lietuvos istoriją, apsispręsdami būti Baltijos kelyje.

Dabar įjungi radijo imtuvą ir girdi, kad Honkonge organizuojamas susikabinimas rankomis, norint parodyti savo troškulį laisvei, remiantis mūsų pavyzdžiu. Mes sukūrėme tai, kas jau nebepriklauso mums ir įkvepia kitus, kurie kovoja dėl savo laisvės. Atrodo, kad viskas yra tvarkoje – mes esame pavyzdys. Bet, jeigu taip atvirai? Ar prieš trisdešimt metų buvo aiškiau kas yra tiesa ir laisvė? Man atrodo, kad tada buvo aiškiau. Dabar kažkas yra atsitikę. Ir kai dabar Lietuvos sostinėje vyksta tokie įvykiai, kai nusprendžiama paniekinti atminimą žmogaus, kuris paaukojo visą save Lietuvos laisvei (aš kalbu apie Joną Noreiką) ir kai mes – Lietuva skylame į dvi dalis ir bandome atrasti kur yra ta tiesa, suprantame, kad į tą klausimą nėra taip parasta atsakyti. Tada norisi prisiminti gerbiamo Petro Plumpos žodžius, kad dabar vyksta kova ne su ginklu, dabar vyksta kova už žmogaus sielą, sąžinę ir padorumą. Man atrodo, kad jei tiesos ir laisvės supratime bus elementarus padorumas, turėtų būti viskas aišku kas yra tiesa ir laisvė,“- kalbėjo Povilas Urbšys.