Paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, minint pirmųjų tremčių 78-ąsias metines Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius, koncertavo Panevėžio muzikinio teatro mišrus choras.t Jau tradiciškai vyko tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

2016-aisiais, minint 75-ąsias masinių trėmimų pradžios metines, projektas „Misija Sibiras“ pirmą kartą įgyvendino tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu buvo perskaityta 22 000 vardų, pavardžių ir likimų.

1941 metais prasidėję masiniai lietuvių tautos trėmimai, Sibiro kryptimi per visą tremties laikotarpį pasiuntė beveik 300 000 tautiečių. Tai nesuvokiami skaičiai, kuriuos dažnai galima rasti istorijos vadovėliuose, tačiau ištremti buvo ne skaičiai, o žmonės.

Povilas Urbšys dalyvavo minėjime ir prisidėjo prie skaitymų.