„Šaltiniečių“ sporto šventė

str.pngBirželio 05 d. „Šaltinio“ progimnazijos stadione jau trečią kartą vyko „Šaltiniečių“ bendruomenės sporto šventė. Ši bendruomenė, vienijanti žmones susijusius su ,,Šaltinio“ progimnazija, įsteigta 2016 m. birželio 2 d. Nuo pirmos įsikūrimo dienos jos pirmininkė - „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė. Bendruomenėje didelis dėmesys skiriamas bendruomenės socialiniams, kultūriniams poreikiams, sveikos gyvensenos įpročių formavimui, žinių apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus gilinimui. Mokykloje bendruomenė švenčia metines šventes: šoka dainuoja, kviečiasi svečių iš kitų bendruomenių, mokyklų. Tokios šventės suvienija šeimas, paskatina bendrai veiklai, užsimezga ryšiai su kaimynais.

Povilas Urbšys pasveikino visus šventės dalyvius su šaunia, jau tradicine tapusia, švente, pasidžiaugė, kad net svilinant tokiam karščiui susirinko tiek daug dalyvių. Seimo narys įteikė mokyklos direktorei Zinai Stripeikienei gėlių puokštę ir suvenyrą.