Konferencija, skirta Panevėžio mokytojų seminarijos 100-mečiui paminėti

sem.pngGegužės 23 d. Panevėžio kolegijoje vyko konferencija „Pedagogų rengimas: vakar, šiandien, rytoj“, skirta Panevėžio mokytojų seminarijos 100-mečiui paminėti.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę iškilo mokytojų rengimo klausimas. Lietuvoje įkurtos penkios valdiškos mokytojų seminarijos. Panevėžio mokytojų seminarija įkurta 1919 metais. Jos steigėju laikomas ir pirmuoju direktoriumi paskirtas Juozas Balčikonis. 1952 m. TSRS pavyzdžiu, pavadinta Panevėžio pedagogine mokykla. 1957 m. jos veikla buvo nutraukta iš dalies patenkinus mokytojų poreikį. Per 13 metų išduota arti 2000 pradinių klasių mokytojų diplomų.

Konferencijoje pranešimus skaitė VšĮ Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ direktorė Lionė Lapinskienė, Panevėžio miesto Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Gabrėnienė, Panevėžio rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Goberienė, Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto lektorė Reda Jonušauskienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė ir kt. buvo nagrinėjamos pedagogų poreikio Panevėžio mieste ir rajone problemos, atidaryta Panevėžio mokytojų seminarijos 1919–1936 m. absolventų vinječių paroda.

„Šiomis dienomis labai daug kalbama apie materialinę aplinką. Įvertinkime ką gi mes prisimename iš parėjusio amžiaus. Visgi daugiausia kalbame apie miesto švietimą ir kultūrą. Kalbame apie to laikmečio inteligentijos potencialą. Tada buvo atidaryta mokytojų seminarija ir pirmoji lietuviška mokykla. Tuomet čia gyveno ir dirbo lietuvių inteligentijos elito žiedas. Inteligentas suprato, kiek jis savęs atiduos visuomenės kūrimui, tiek bus sukuriama aplinkos dvasinio potencialo. Šiandien čia susirinko būtent tokie žmonės. Aš manau, kad kuo daugiau mūsų mieste bus inteligentijos, tuo jis turės šviesesnę ateitį“, - kalbėjo Povilas Urbšys ir konferencijos organizatorei Socialinių mokslų fakulteto dekanei dr. Rasai Glinskienei įteikė gėlių puokštę. 

Skaitykite: https://aina.lt/