2013 m. sausio 17-18 d. renginys Druskininkuose

Sausio 17-18 dienomis Seimo narys Povilas Urbšys dalyvaus išvažiuojamajame renginyje ir diskusijoje Druskininkuose “Lietuvos regioninė politika: darbotvarkė naujojoje ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje". Konferencijos tikslas - aptarti Lietuvos regioninę politiką Europos ir Lietuvos vystymosi strategijų ir programų kontekste, išryškinti esminius šios politikos trūkumus bei pasiūlyti sėkmingesnio šalies regionų politikos įgyvendinimo priemones.