2019 m. kovas mėn. 15 d., Penktadienis

Literatūrinis vakaras Knygnešio dienai paminėti

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS Panevėžio skyrius nuotrauka.

Kovo 15 d. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyko literatūrinis vakaras „K. Donelaitis lietuvių spaudos draudimo metais“, skirtas Knygnešio dienai, kurią parengė K. Donelaičio draugijos Panevėžio skyrius ir Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“. Renginio metu ypatingas dėmesys skiriamas poeto, lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio reikšmingai veiklai, kūrybai prisiminti.

Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė skaitė pranešimą „K. Donelaitis lietuvių spaudos draudimo metais“. Juozo Balčikonio gimnazijos mokinės Neda Ginotytė, Karolina Šerėnaitė, Kamilė Vaišaitė, Aistė Vareikaitė, Rūta Urbonaitė, vadovaujami mokytojos Ritos Stonienės, parengė muzikinę kompoziciją „Pavasario linksmybės kitaip“. Vyko K. Donelaičio „Pavasario linksmybių“ skaitymai, kuriuose dalyvaus visuomenininkai Liudvika ir Petras Knizikevičiai, Steponas Kubeckas, Petras Luomanas.

Povilas Urbšys padėkojo Donelaičio draugijos Panevėžio skyriui ir Komunikacijos centrui „Kalba. Knyga. Kūryba“ už renginį. „UNESCO mus pripažino išskirtiniais Pasaulyje dėl reiškinio, kuris vadinasi knygnešystė. Netrukus po Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą, buvo vykdoma apklausa, kas kuriai sąjungos valstybei yra svarbu. Vieninteliai lietuviai pasakė – „Kalba“. Įvardindami kalbą vienu svarbiausių dalykų, mes pasakėme, kad Kalba yra tolygi Laisvei. Knygnešiai kadaise tai įrodė. Ačiū jums už pagarbą kalbai, pagarbą knygnešiams, kad mums primenate tai, ko mes negalime keisti – savo požiūrio į savo kalbą“, - kalbėjo Seimo narys.