2019 m. kovas mėn. 13 d., Trečiadienis

Pasitarimas Techninės pagalbos neįgaliesiems centre

susitikime.jpgPanevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas Jonas Dumša kreipėsi į Seimo narį Povilą Urbšį dėl problemų, kylančių kompensuojant aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlių įsigijimą ir dėl kompensacinės technikos remonto. 2019 m. kovo 13 d. Seimo nario P. Urbšio iniciatyva Techninės pagalbos neįgaliesiems centre įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo Seimo narys Povilas Urbšys, centro direktorė Ilona Ogurcova ir specialistai, Neįgaliųjų reikalų departamento direktorės pavaduotoja Jolanta Šliužienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių skyriaus vedėja Daiva Zabarauskienė ir neįgalieji iš įvairių organizacijų. Neįgalieji kėlė problemas dėl permažų kompensacijų už vežimėlius, dėl ilgų eilių laukiant pasėstų nuo pragulų, dėl sudėtingos situacijos gaunant pakaitinę techniką, kol vyksta naudotų priemonių remontas ir kt. problemų. Po diskusijų nutarta, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai, pasitelkę įvairius specialistus, išnagrinės esamą situaciją, suorganizuos pasitarimą su suinteresuotomis institucijomis ir ieškos kompleksinių problemų sprendimo būdų.