facebook

2018 m. Lapkritis mėn. 26 d., Pirmadienis

Kaip rasti bendrą sprendimą dėl vaiko teisių?

zr.jpgIr toliau nerimsta aistros dėl vaiko teisių apsaugos Lietuvoje. Vakar Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, didelė minia susirinko į mitingą pareikšti protestą dėl galiojančios vaikų teisių apsaugos tvarkos. Susirinkusieji reikalavo atšaukti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, nes jis „veikia ne šeimos naudai“. Tarp susirinkusiųjų buvo ir kitokios nuomonės šalininkų - antiprotestu „Vaikystė be smurto“ pasivadinusi grupė ragino išsaugoti šį įstatymą ir nesiimti naujų, smurtą įteisinančių priemonių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis yra pripažinęs, kad įgyvendinant vaiko teisių apsaugos reformą klaidų neišvengta. Ministerija jau rengia įstatymų pakeitimus dėl vaiko teisių apsaugos. Savo projektą parengė ir grupė parlamentarų. Įvairias frakcijas atstovaujantys parlamentarai užregistravo bendrą įstatymo projektą, jame pažymima, kad vaiko paėmimas iš tėvų yra tik kraštutinė (ultima ratio) vaiko teisių apsaugos priemonė. Intervencija į šeimos privatų gyvenimą yra galima tik būtinojo reikalingumo atvejais, kai egzistuoja reali grėsmė, jog vaikui būnant šeimoje jis patirs didelę žalą. 58 Seimo nariai projekte siūlo atsisakyti grėsmės vaikui lygio nustatymo koncepcijos ir ragina pereiti prie pagalbos vaikui ir šeimai poreikio vertinimo. Tokiu būdu siekiama realiai įgyvendinti įstatyme numatytą principą, kad pagalba vaikui pirmiausia teikiama šeimoje.

Pataisų teikėjai apibrėžimą siūlo koreguoti, kad fiziniu smurtu būtų laikoma, jei „buvo sukeltas žymus skausmas ar realus bei tiesioginis pavojus vaiko gyvybei, sveikatai ar normaliai raidai arba šiurkščiai pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas“.

Laidoje dalyvauja: Seimo narys Povilas Urbšys, Seimo narys Mykolas Majauskas, Lietuvos tėvų forumo Tarybos narys Kęstutis Mikolajūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė Rasa Dičpetrienė, Nacionalino aktyvių mamų sambūriu atstovė Rasa Žemaitė.

"Jeigu mes suvokiame šeimą ir vaiką kaip neatskiriamą darinį ir suvokiame, kad šeima yra būtent saugiausia vieta vaikui, tai mes dabar matome, kad vaikų teisių apsaugos tarnybos, institucijos daugiau veikia kaip baudžiamieji būriai, skrajojantys po Lietuvą ir, norėdami apsidrausti, atiminėja vaikus, praktiškai net nenustačius tų šiurkščių pažeidimų ir kai nėra aiškūs kriterijai, mes matome kaip prasideda piktnaudžiavimas valstybinių institucijų ir tai daroma būtent vaiko saugumo sąskaita. Tai jeigu mes anksčiau turėjome nusikalstamą institucinį abejingumą, tai dabar mes turime institucinį nusikalstamą smurtą, kuris yra daromas vaikų atžvilgiu,"- laidoje kalbėjo vienas iš projekto, siūlančio koreguoti dabar galiojančio vaikų teisių įstatymą, iniciatorių P.Urbšys.

Klausykitės: https://www.ziniuradijas.lt/