2018 m. Balandis mėn. 16 d., Pirmadienis

Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena A. Lipniūno progimnazijoje

lipn.pngBalandžio 16 d. Panevėžio A. Lipniūno progimnazijoje prasidėjo kasmetinė renginių savaitė kun. Alfonso Lipniūno gimtadieniui paminėti. Moksleivius ir mokytojus sveikino šventėje dalyvavęs vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Šiemet rudenį sukaks jau 25 metai, kaip mokykla nešioja kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno vardą.

„Prisimindami kunigą Alfonsą Lipniūną, mes kalbame apie tikėjimą Dievu. Be pilnaverčio tikėjimo Dievu nėra pilnavertės meilės žmogui. Per tikėjimą kalbame apie begalinę meilę žmogui. Ir jei mes save suvokiame ne kaip atsitiktinį evoliucijos produktą, o kaip Dievo numatytą ir sukurtą asmenį, tuomet mes turime kiekviename iš mūsų pamatyti Dievo paveikslą. A. Lipniūnas buvo tas kunigas, kuris visą gyvenimą tai ir darė. Jums pasisekė, kad jūsų mokykla nešioja šį vardą, nes imdami pavyzdį iš šio žmogaus, patys tapsite geresniais“, - kalbėjo susirinkusiems Povilas Urbšys.

Baigdamas Seimo narys perdavė padėkas 8 klasės mokinėms Akvilei Čiūraitei ir Lilijai Kručaitei  už gerus mokymosi pasiekimus, pilietiškumą, progimnazijos vertybių puoselėjimą.

Renginiui pasibaigus progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė parodė svečiams naujai įrengtą išmaniąją klasę, kurių mokykloje yra dvi, džiaugėsi naujais langais, praplėstomis bibliotekos patalpomis.