2018 m. Vasaris mėn. 13 d., Antradienis

Vakaras signatarams atminti

DSCF9366.jpgVasario 13 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyko „Atminimo vakaras Panevėžio krašto signatarams: Jonui Vileišiui, Kaziui Bizauskui, Jokūbui Šernui“, skirtas Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Aktą pasirašė visi dvidešimt Lietuvos Tarybos narių. Kiekvienas jų – iškili asmenybė, prikėlusi Lietuvą laisvam, nepriklausomam gyvenimui. Atminimo vakare bibliotekoje pranešėjai įvairiais rakursais pažvelgė į trijų signatarų, susijusių su Panevėžio kraštu, gyvenimus.

Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė skaitė pranešimą „Kazimieras Bizauskas: nuo lituanistikos iki politikos“. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos viceprezidentas, kunigas Rimas Mikalauskas parengė pranešimą „Jokūbas Šernas: trumpas ir ryškus dvasinis ir pilietinis gyvenimas“. Pilietinių iniciatyvų kėlėjas ir įgyvendintojas Arūnas Povilas Paliulis, parengė pranešimą „Jonas Vileišis – tautos didvyris“. Renginio metu bibliotekoje koncertavo Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai.

Povilas Urbšys kalbėjo susirinkusiems: „Jei kalbame apie mūsų tautos gyvastį, tai biblioteka kaip tik yra ta vieta, kur kūrenasi tos gyvasties židinys. Šis renginys skirtas trims Panevėžio krašto didžiavyriams, kurie savo gyvenimus paaukojo Lietuvai. Prisimindami nepriklausomybės atkūrimo akto signatarą Jokūbą Šerną, mes negalime nepaminėti šių laikų didvyrio jo giminaičio Tomo Šerno, kuris vienintelis liko gyvas po Medininkų žudynių. Čia matome mistinę Likimo ranką, kuri tarsi veda mus visus, veda „vardan tos Lietuvos“. Baigdamas Seimo narys bibliotekos atstovei įteikė simbolinę dovaną - Gyvybės medį.