2018 m. Vasaris mėn. 13 d., Antradienis

Koncertas Panevėžio muzikos mokykloje atkurtos Lietuvos šimtmečiui

muzikosmokykla.jpg

Jau tapo tradicija Panevėžio muzikos mokykloje mokinių ir mokytojų pirmadieniais rengiami koncertai. Vasario 12 d. čia vyko Muzikos mokyklos Tautinių instrumentų skyriaus koncertas „Lietuva  mano gimtinė“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šio skyriaus orkestrui jaunimo orkestrų tarpe Lietuvos mastu suteikta aukšta pirmoji kategorija.

Koncertas pradėtas „Tautiška giesme“, kurią, kaip ir Maironio tekstu sukurtą Juozo Naujalio dainą „Lietuva brangi“, atliko visi susirinkusieji.

Sveikinimo kalboje l. e. p. direktorė Žydrūnė Pilkauskienė teigė, jog šimtmetis atskleidė, kad mokame iš istorijos gelmių pasiimti tai, ko reikia dabarčiai, ir mokyklos bendruomenei linkėjo būti drąsiais, ištvermingais, gerbti vieniems kitus ir būti vieningais, kad mūsų Tauta, kaip moderni valstybė, sulauktų dar ne vieno šimtmečio.

Mokyklos kvietimu renginyje dalyvavęs Seimo narys Povilas Urbšys, kreipdamasis į susirinkusiuosius, kalbėjo: „Galbūt sutiksite, kad ši savaitė yra Didžioji Šimtmečio savaitė, ir tikrai nuostabu, kad ta savaitė prasideda tokiu nuostabiu renginiu. Čia yra mamos, močiutės. Tai, kad Jūsų vaikai pasirinko tautišką instrumentą ir laiko jį šiuolaikišku, rodo, jog vaikai auga tikrai geroje aplinkoje, kuri padeda suprasti, kas mums yra svarbu, kas yra mūsų tapatybė.

Pirmadieniniai koncertai prieš penkerius metus buvo sumanyti tam, kad ugdytų klausytoją, kad išmokytų klausytis. Manyčiau, Lietuvoje to labiausiai trūksta – mes nebemokame vienas kito klausytis, nebemokame vienas kito girdėti. Per šiuos koncertus mes laviname ne vien tiktai išorinę klausą, bet ir vidinę“.

Seimo narys dėkojo visiems renginio dalyviams, o šio koncerto organizatorei direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ramutei Stasevičienei įteikė simbolišką šimtmečio gėlę.

Koncerto metu jaunieji solistai ir muzikantai atliko 16 kūrinių lumzdeliais, kanklėmis, smuikais, birbynėmis bei kitais instrumentais. Koncertą vedė Rimutė Stankuvienė.