Galerijos

P.Urbšys dalyvavo diskusijoje tema "Ar įmanoma paveldėti meilę Tėvynei?"

 

Sausio 16 d. 14 val. Povilas Urbšys dalyvavo susitikime su Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos bendruomene. Diskusijos tema "Ar įmanoma paveldėti meilę Tėvynei".

2013 m. lapkričio 14 d. Povilas Urbšys susitiko su moksleiviais LR Seime

 

Lapkričio 14 dieną Seimo nario Povilo Urbšio kvietimu Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos ir Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokinių iniciatyvinės grupės, dalyvavusios didžiausiame Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekte „Kuriame Respubliką”, svečiavosi LR Seime.  Mokiniai turėjo galimybę stebėti Seimo posėdį, susipažinti su Seimo erdvėmis, pristatyti įgyvendintus projektus ir diskutuoti apie tarnystę Tėvynei.

 

 2013 m. spalio 31 d. Povilas Urbšys pakvietė panevėžiečius į susitikimą

  

2013 m. spalio 31 d. Povilas Urbšys pakvietė panevėžiečius į susitikimą su istoriku prof. habil. dr. Egidijumi Aleksandravičiumi, kuris vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Susitikimo metu buvo diskutuojama tema „Lietuvių pilietinė visuomenė gimtinėje ir svetur“, filmų kūrėjas Henrikas Gulbinas demonstravo epizodus iš susitikimų su lietuvių bendruomenėmis Brazilijoje. Profesorius gausiais pavyzdžiais apibūdino stiprios, brandžios visuomenės požymius, kėlė klausimus, ar esame laisva, galinti save vadinti demokratiška visuomenė. Ar elgiamės kaip laisvi piliečiai, ar esame viso labo išsivadavę baudžiauninkai, ar tiesiog lietuviškai kalbantys rusai... Profesoriaus paskaitą gausiai susirinkę panevėžiečiai palydėjo gausiais plojimais ir išgavo jo pažadą atvykti į Panevėžį dar vienam susitikimui.

 

Sąjūdžio ąžuoliuko puošimo akcija

 

Pirmadienį, rugsėjo 9 d. Laisvės aikštėje, Pilietinio judėjimo KARTU nariai dalyvavo Atgimimo ąžuoliuko puošimo akcijoje, skirtoje Sąjūdžio  I-ojo mitingo 25-mečiui Panevėžyje ir miesto įkūrimo 510-osioms metinėms paminėti. Puošybos elementus konstravo floristė Jurgita, padedama Kraštotyros muziejaus darbuotojų. 

 

 

 

Birželio 17 d. Povilas Urbšys dalyvavo konferencijoje "Plečiame akiratį per "Akiratį", kurią organizavo Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla.

 

 

 Sąjūdžio 25-mečio minėjimo Panevėžyje akimirkos

 

 

Birželio 3 d. Povilas Urbšys  dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame Lietuvos Sąjūdžio 25-čio minėjime, į kurį atvyko sąjūdiečiai iš visos Lietuvos, taip pat ir iš Panevėžio.

 

 

Gegužės 23 d. krikščionių pilietinio veikimo konferencijoje "Kartu už Lietuvą" Panevėžyje akimirkos.

 

 

 Gegužės 18 d. Panevėžio "Cido" arenoje Povilas Urbšys dalyvavo šventiniame tarptautinio vaikų tautinių šokių ir dainų festivalio "Mes nupinsim šokių pynę" koncerte.

 

 

 

 

 

 

 

2013 m. gegužės 4 d. Panevėžio laisvieji krikščionys sodino medelius ir juos padovanojo miestui

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 20 dienos susitikimas su Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pedagogais

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 19 dienos susitikimas "Saulėtekio" progimnazijoje

 

 

 

 

 

 

Akimirkos iš sausio 30 d. renginio Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje

 

 

 

 

 

 

Akimirkos iš Povilo Urbšio Sausio 24 d. susitikimo su Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos moksleiviais

 

 

 

 

 

 

Rinkimų štabe spalio 28-ąją

 

 

 

Rinkimų štabe spalio 14-ąją

 

 

 

 

 

 

Panevėžio miesto šventės akimirkos