Akimirkos iš sausio 30 d. renginio Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje (FOTO)

Sausio 30 d., trečiadienį, Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės bibliotekos konferencijų salė buvo pilnutėlė. Panevėžiečiai, nebodami prasto oro, gausiai susirinko pabendrauti su Seimo nariu Povilu Urbšiu. Renginyje taip pat dalyvavo internetinio dienraščio vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas.

Pokalbis vyko esminiais, labiausiai visuomenei rūpimais klausimais - Savivaldos įstatymo keitimo, tiesioginių mero rinkimų, emigracijos, miesto vystymosi strategijos. Žmonės ne tik klausė, bet ir teikė siūlymus, dėstė savo argumentus, kvietė Seimo narį mieste rengti konferencijas, diskusijas įvairiais gyventojų gerovę ir tolimesnį miesto likimą liečiančiais klausimais, iš sostinės kviečiant atitinkamų institucijų specialistus.
 
1
  
3
 
2
 
4