Naujienos

2018 m. Gruodis mėn. 08 d., Šeštadienis

Socialinė akcija „Maltiečių sriuba“

Panevėžyje vyks „Maltiečių sriubos“ akcijaGruodžio 9 d. Panevėžyje Laisvės aikštėje ir „Cido“ arenoje vyko tradicinė akcija „Maltiečių sriuba“, kurioje, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo Povilas Urbšys. Seimo narys padėjo savanoriams pilstyti sriubą bendravo su praeiviais, aukojo.

Šiemet senelių paramos akcija „Maltiečių sriuba“ vyko jau tryliktą kartą, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į vienišų, senų, sunkiai sergančių žmonių padėtį ir pagalbos jiems reikalingumą ir surinkti lėšų skurstantiems, vienišiems senukams maitinti, slaugyti namie. Panevėžio miesto MOPT savanoriai kvietė praeivius simboline auka paremti labiausiai vargstančius visuomenės narius. Lietuvos maltiečiai keturiasdešimtyje miestų globoja 2600 senolių. Akcija gruodžio mėnesį vyko 30 Lietuvos miestų.

2018 m. Gruodis mėn. 06 d., Ketvirtadienis

Rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ projekto priėmimas

migracijos.jpgGruodžio 4 d. Seime buvo priimta Sei­mo re­zo­liu­ci­ja „Dėl Jung­ti­nių Tau­tų Vi­suo­ti­nio su­si­ta­ri­mo dėl sau­gios, tvar­kin­gos ir re­gu­lia­rios mig­ra­ci­jos“ pro­jek­tas. Už­si­re­gist­ra­vo 117 Sei­mo na­rių. Bal­sa­vo 115: už – 73, prieš – 21, su­si­lai­kė 21. Povilas Urbšys balsavo prieš. Aptardamas balsavimo rezultatus Seimo narys kalbėjo: 

- Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ką tik bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kiek ši­to­je sa­lė­je yra ga­ji va­sa­liš­ka dva­sia. Kai kas tą va­sa­liš­ku­mą pri­den­gia už­sie­nio kal­bos ži­no­ji­mu, kai kas sa­vo va­sa­liš­ku­mą pri­den­gia tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos ži­no­ji­mu. Es­mė yra ta: da­vė­me prie­sai­ką at­sto­vau­ti vi­sų pir­ma Lie­tu­vos in­te­re­sams, čia šiuo me­tu tai yra pa­min­ta.

Pilną P. Urbšio pasisakymą dėl Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ projekto žiūrėkite video įraše.

Žiūrėkite čia.

2018 m. Gruodis mėn. 05 d., Trečiadienis

Dvi Seimo rezoliucijos dėl JT migracijos sutarties: už ir prieš

Dvi Seimo rezoliucijos dėl JT migracijos sutarties: už  ir prieš (papildyta)Antradienį Seimas, 73 parlamentarams balsavus už, 21 buvus prieš ir tiek pat susilaikius, priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ (projektas Nr. XIIIP-2979(2). Povilas Urbšys balsavo prieš šios rezoliucijos priėmimą. Jis palaikė aternatyvų rezoliucijos „Dėl nepritarimo Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutarčiai“ projektą, kurį parengė A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas. 

Skaitykite: http://www.tiesos.lt/

2018 m. Gruodis mėn. 05 d., Trečiadienis

Seime parodos „Mano Lietuva“ atidarymas

Gruodžio 5 d. Seime Vitražo galerijoje pristatyta edukacinio dailės projekto „Mano Lietuva“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, moksleivių, studentų ir profesionalių dailininkų kūrybinių darbų paroda.

Parodą atvėrė projekto globėjas Seimo narys Povilas Urbšys, renginyje dalyvavo projekto meno vadovė dailininkė Emilija Taločkienė, Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Vaidas Matulaitis, koncertavo tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas ansamblis „Linksmieji trimitai“, renginį vedė aktorius Perlis Vaisieta.

Parodoje eksponuojami keliasdešimt įvairiomis technikomis, įvairaus amžiaus grupių moksleivių ir studentų edukacinio dailės projekto metu sukurti darbai. Taip pat parodai darbus sukūrė dailininkai: Anne Daniela Rodgers, Tatiana Stomakhina, Nida Matulaitytė (Estija), Genovaitė Skrabulienė, Meda Norbutaitė, Emilija Taločkienė, Jolanta Jočienė, Aidas Augustis, Virginija Kalinauskaitė, Jurga Sidabrienė, Arvydas Bagdonas, Ričardas Taločka. Projektą „Mano Lietuva“ organizavo Lietuvos dailininkų sąjunga ir Šv. Kazimiero ordinas.

 P. Urbšys pasveikino  projekto vadovę Emiliją Taločkienę, kuri jau trečius metus projekto baigiamąją parodą pristato Seime, ir Kauno J. Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos bendruomenę. Padėkos raštais apdovanojo šios mokyklos moksleivius Povilą Vaičių, Einarą Jočį ir Martyną Dirsę už originalumą ir kūrybiškumą.

2018 m. Gruodis mėn. 05 d., Trečiadienis

Prie miesto vairo – eilė gelbėtojų

Į šalies didmiesčių valdžią besitaikantys kandidatai jau pradėjo svarbiausias per ketvertą metų politines varžytuves. Tačiau Aukštaitijos sostinėje tebetvyro štilis. Pretendentai į mero ir Tarybos narių kėdes, iki rinkimų belikus mažiau nei trims mėnesiams, tebedėlioja strategiją ir pažadų programas.

Visgi kovą vyksiantys rinkimai panevėžiečius jau intriguoja. Pastaruosius metus politinių cunamių purtytame mieste rinkimų mūšis turėtų būti ir įnirtingas, ir įdomus. Bene didžiausią intrigą rinkėjams užkūrė prieš ketvertą metų viena valtimi politikoje plaukę, o dabar aršiais konkurentais virtę iš Seimo į Panevėžį sugrįžti pasišovęs Povilas Urbšys ir teisėsaugos iš mero kėdės laikinai išsodintas Rytis Račkauskas.

Su valstiečiais į Seimą nužygiavęs, už jų lyderį Ramūną Karbauskį mūru stojęs, o dabar Seimo savotiškoje pilkojoje zonoje – Mišrioje grupėje – likęs P. Urbšys deklaruoja prisiimantis politinę atsakomybę ir už buvusį artimą bendražygį R. Račkauską. „Prisiimu asmeninę atsakomybę už tai, kas nepadaryta, ir ateinu asmeniškai taisyti klaidų. Jei manęs rinkėjas nepasirinks, toks apsisprendimas man bus bausmė“, – aiškino P. Urbšys.

Skaitykite: https://naujienos.alfa.lt

2018 m. Lapkritis mėn. 30 d., Penktadienis

M. Karkos pagrindinės mokyklos 40 – metis

40.pngLapkričio 30 d. Panevėžio muzikiniame teatre vyko Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 40-mečio minėjimo šventė. Mokyklos bendruomenę sveikino valdžios atstovai, kolegos mokytojai, o mokiniai dovanojo šokių ir dainų puokštę.

Panevėžio 13-oji vidurinė mokykla atvėrė duris 1978 m. Pirmasis mokyklos direktorius Juozas Vaidilas dirbo iki 1987 metų. Nuo 1987 metų iki dabar mokyklai vadovauja Alfredas Paberžis. Panevėžio miesto tarybos 1995 m. sprendimu  mokyklai suteiktas Mykolo Karkos, žymaus miesto pedagogo, muzikologo, miesto operetės įkūrėjo, dainų švenčių rganizatoriaus, vardas. Nuo to laiko kiekvieną lapkričio 12 d., Mykolo Karkos gimimo dieną, mokykla švenčia savo mokyklos vardo dieną. 2013 m. prie Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos prijungta „Verdenės“ pagrindinė mokykla. Dabar čia yra bendrojo ugdymo klasės ir regioninė mokykla kalbos sutrikimų turintiems vaikams.

Povilo Urbšio padėjėja pasveikino mokyklos bendruomenę su švente ir palinkėjo garbingai nešti Panevėžio muzikos patriarcho Mykolo Karkos vardą bei tęsti jo pradėtus darbus. Ji perskaitė ir įteikė mokyklos direktoriui LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko prof. Eugenijaus Jovaišos sveikinimą, o nuo Seimo nario mokyklos bibliotekai padovanojo knygą „Lietuvio kodas“ ir įteikė padėkas anglų kalbos mokytojai Vilijai Raicevičienei kūno kultūros mokytojui Aleksui Vilimavičiui, direktoriaus pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams Eimantui Leonavičiui.

2018 m. Lapkritis mėn. 30 d., Penktadienis

Ansamblio „Velžynėlis“ 10-metis

vel.pngLapkričio 29 d. 17 val. Velžio kultūros namuose vyko vokalinio ansamblio „Velžynėlis“ veiklos 10-mečio minėjimas. Ansamblyje dainuoja Aukštaitijos regiono asociacijos „Artritas“ nariai – žmonės artritu sergantys įvairiomis sąnarių ligomis. Nepaisant to nuotaika buvo pakili ir šventiška. Ansambliui vadovauja Zita Bredešienė.

Asociacijos „Artritas“ pirmininkė Danutė Žagunienė pasidžiaugė, kad save realizuodami kultūrinėje veikoje žmonės pamiršta savo negalias ir gali džiaugtis gyvenimu. Organizacija vienija Aukštaitijos regiono neįgaliuosius. Ši asociacija yra viena iš anksčiausiai susikūrusių neįgaliųjų organizacijų Panevėžyje, kurioje - virš 250 narių.

Seimo nario Povilo Urbšio padėjėja pasidžiaugė, kad žmonės, kuriems skauda gali būti tokie aktyvūs ir linksmi „Nesiskųsk Dievui, kad tau viskas blogai. Jis gali pagalvoti, kad tu dar nežinai, KAS iš tiesų yra BLOGAI. Pasakyk Viešpačiui, kad tau viskas gerai! Tuomet jis pasakys tau: tu dar nežinai, kas iš tikrųjų yra GERAI", - kalbėjo padėjėja ir įteikė ansamblio vadovei bei „Artrito“ direktorei po gėlių puokštę.

2018 m. Lapkritis mėn. 30 d., Penktadienis

Gamtos mokykla atvėrė edukacines erdves

gam.pngLapkričio 29 d. Panevėžio gamtos mokykloje įvyko edukacinių erdvių pristatymas visuomenei. Buvo sukviesti geradariai, įstaigų ir organizacijų atstovai, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prikeliant naujam gyvenimui mokyklos pastatą. Visi pakviestieji svečiai gavo po dėkingumo paukštę, kurią reikėjo išsirinkti, nusikabinant nuo Dėkingumo medžio. Direktorė Regina Kliminskienė vaizdinės medžiagos pagalba papasakojo apie pastato renovaciją. Supažindino kaip atrodė pastatas prieš renovaciją ir remonto metu statybininkų atliekami darbai. Ekskursija po naujai suremontuotus, išdažytus ir pačių suprojektuotais baldais apstatytus kabinetus sužavėjo visus.

Povilas Urbšys prisimindamas šio namo istoriją ir šių namų statytoją akcentavo, kad Česlovas Petraškevičius labai rūpinosi jaunimo auklėjimu ir buvo įsitikinęs, kad tik prasminga veikla užimtas jaunimas gali harmoningai vystytis ir tobulėti, kad tik patrauklūs užsiėmimai ir prasmingas laisvo laiko leidimas padeda jauniems žmonėms pasukti teisingu gyvenimo keliu. „Svajonės perauga žmones. Jos visuomet stovi už durų ir beldžiasi. Tiktai turi atsirasti žmonės, kurie tas duris atidarytų. Taigi visa laimė, kad čia yra žmonės turintys svajonių ir leidžia mums prie jų prisidėti“, - apie įveiktus mokyklos remonto sunkumus kalbėjo Seimo narys ir padovanojo naujai mokykloje įkurtam Vydūno kampeliui knygą „Vydūnas“.

2018 m. Lapkritis mėn. 30 d., Penktadienis

Festivalis - koncertas „Mano senas drauge…“

Lapkričio 29 d. Panevėžio muzikiniame teatre vyko VII Lietuvos jaunimo dainuojamosios poezijos festivalio – konkurso „Mano senas drauge...“, skirto poetei Elenai Mezginaitei atminti, laureatų koncertas.

Festivalis-konkursas „Mano senas drauge...“ pradėtas rengti prieš 7 metus, švenčiant Elenos Mezginaitės 70-ąjį gimtadienį. Čia atliekama tik autorinė muzika. Vienas kūrinių būtinai turi būti sukurtas Elenos Mezginaitės tekstu.

Ketvirtadienį gyvai atliekama jaunųjų kūrėjų muzika nepaliko abejingų. Spindinčios atlikėjų akys, pagal muziką linguojantys žiūrovai, vieną kitą eilutę pritariantys draugai ir klasiokai... Susibūręs jaunimas džiaugėsi, kad kai kurie susitinka nebe pirmus metus ir kad yra scena, kur jie gali pasirodyti.
Seimo nario padėjėja įteikė specialų Povilo Urbšio prizą Emilijai Fijalkauskaitei, vienintelei Panevėžio atstovei, laureatų koncerte atlikusiai savo kūrybos dainą. Emilija jau ne pirmi metai dalyvauja festivalyje, yra kviečiama atlikti savo kūrybą mieste vykstančiuose renginiuose.

Seimo nario padėjėja perdavė šilčiausius P.Urbšio linkėjimus ir gėlių puokštę poetės dukrai ir festivalio komisijos narei Mėtai Kvietkienei.

2018 m. Lapkritis mėn. 28 d., Trečiadienis

Tarptautinis neįgaliųjų dienos minėjimas

neįg.pngLapkričio 28 d. Panevėžio Muzikiniame teatre surengtas iškilmingas tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimas, kurį organizavo Panevėžio miesto Neįgaliųjų draugija. Draugija gyvuoja jau 29 metus ir ateinančiais metais minės savo įkūrimo 30-metį. Organizacija vienija įvairių negalių kamuojamus panevėžiečius. 500 yra aktyvesni, nuolat dalyvauja veikloje. Žmonės vienijasi pagal negalios rūšį, pagal pomėgius, siekius bei tikslus: meninės kūrybos, sporto, saviveiklos mėgėjų ar tiesiog norinčiųjų susitikti, pabendrauti. Draugijos nariai leidžia laiką laisvalaikio būreliuose, bet svarbiausia - buvimas kartu. Draugijai jau 19 metų vadovauja Stanislava Abrutavičienė.

„Ši diena primena, kad mes esame sutverti vienas kito gerumui. Džiaugiuosi jumis, jūsų bendruomene, nes jūs sušildote miestą ir padarote jį jautresniu. Ačiū Jums“, - kalbėjo Povilas Urbšys ir įteikė S. Arbutavičienei suvenyrą.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 10 iš 279