Naujienos

2019 m. kovas mėn. 26 d., Antradienis

Susitikimas su Lenkijos Seimo Vietos savivaldos ir regioninės politikos komiteto narių delegacija

54729194_10219078883069378_7382348294132858880_n.jpgŠiandien Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai susitiko su Lenkijos Seimo Vietos savivaldos ir regioninės politikos komiteto narių delegacija.  Susitikimo metu aptarti Lietuvoje vykusių savivaldybių tarybų ir tiesioginių merų rinkimų rezultatai, vietos savivaldos ir regioninės plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos, „Brexit“ procesas, ES sanglaudos politika, Daugiametė finansinė perspektyva po 2020 metų.

Vizito programoje taip pat numatyti susitikimai Lietuvos savivaldybių asociacijoje, išvyka į Alytaus rajono savivaldybę.


Seimo kanceliarijos (aut. Dž. G. Barysaitė) nuotr.  

2019 m. kovas mėn. 26 d., Antradienis

Vaiko teisių apsauga liko nepakitusi: opozicija balsavimą blokavo

392057-97048-1287x836.jpgSeimas antradienį turėjo nuspręsti dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, tačiau balsavimas atidėtas. Balsavime nesiregistravo dalis opozicijos atstovų, tad nebuvo kvorumo.

Iš viso balsavo 67 Seimo nariai. Balsavime nedalyvavo Liberalų sąjūdžio, Lietuvos socialdemokratų frakcijų nariai, dalyvavo tik 2 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai.

Už įstatymą pasisakė 40 „valstiečių“, 9 socialdemokratų darbo partijos atstovai, 5 Mišrios Seimo narių grupės nariai, 5 „tvarkiečiai“, 5 lenkų rinkimų akcijos nariai. Iš konservatorių įstatymui pritarė Rimantas Jonas Dagys ir Paulius Saudargas.

Povilas Urbšys kalbėjo, kad būtent toks įstatymas prisidės prie šeimos stiprinimo.

Skaitykite: https://www.lrt.lt/

2019 m. kovas mėn. 26 d., Antradienis

K. Donelaitis prakalbintas prancūziškai

Don.pngKovo 25 d. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyko K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimo į prancūzų kalbą pristatymas.

Viena iš 112-us metus gyvuojančio J. Masiulio knygyno valdytojų, aktorė, Prancūzijos garbės ordino legionierė K. Masiulytė-Paliulienė tęsia senelio darbą ieškodama naujų kelių lietuviškiems leidiniams. Neseniai dienos šviesą išvydo diptikas James Thomson et Kristijonas Donelaitis „Les Saisons“. Į knygą nugulė dviejų ryškių XVIII a. autorių – anglų ir lietuvių klasikų – kūriniai vienodu pavadinimu „Metų laikai“. Diptiką, kurį vertė ir kritikos apžvalgą parašė Laurent Folliot, Karolina Masiulytė-Paliulienė bei Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, 2019 metų pradžioje pristatė prestižinė Prancūzijos leidykla „Classiques Garnier“.

Povilas Urbšys pasveikino aktorę, vertėją ir bičiulę Karoliną Masiulytę Paliulienę įveikus nepaprastai sudėtingą užduotį prakalbinant K. Donelaitį prancūziškai įteikdamas jai puokštę gėlių.

Skaitykite: https://naujienos.alfa.lt

2019 m. kovas mėn. 26 d., Antradienis

Teismas nagrinės ir R.Račkausko kelią į rinkimus

Prokurorai pagaliau teismui perdavė sunkiais ir apysunkiais korupciniais nusikaltimais įtariamo, tačiau antrąkart į Panevėžio mero postą išrinkto Ryčio Račkausko bylą teismui. Joje gali aiškėti ir tai, kaip už valdiškus pinigus miesto vadovas galėjo būti pamokytas, kaip nusitiesti kelią į rinkėjų protus.

Penktadienį R.Račkauskas vėl kaip meras po 9 mėnesių grįžo į savivaldybę, bet užvakar Panevėžio apygardos prokuratūra perdavė pirmąją, mažesnę, R.Račkausko bylą Panevėžio apygardos teismui.

Kartu su meru artimiausiu metu teisiamųjų suole atsidurs jo patarėja Gintarė Maskoliūnienė ir viešųjų ryšių srities darbuotojas vilnietis.

Ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje pareigūnai nepatvirtino, tačiau ir nepaneigė, kad trečias įtariamasis yra įmonės „Lukrecijos reklama“ vadovas Marius Vaupšas.

Prieš teismą stosiantys visi trys kaltinamieji įtariami piktnaudžiavimu. Tai – sunkus nusikaltimas.

Ketvirtadienį P.Urbšys priminė, kad specialieji agentai domėtis R.Račkausku pradėjo praėjusių metų pradžioje, dar gerokai iki tol, kol tarp jųdviejų kilo nesutarimai.

P.Urbšys prisiminė tai, kas susiję su teismui atiduota pirmąja R.Račkausko byla. Kai išsiskyrė jų abiejų požiūriai dėl darbo savivaldybėje ir jos vertinimo, buvę nuspręsta atlikti gyventojų apklausą.

„Kad galėtume žinoti, kaip išties yra, o ne kaip mes asmeniškai manome. Meras man teigdavo, kad viskas gerai, tačiau priėmimuose žmonės kalbėdavo visai ką kita“, – sakė P.Urbšys. 

Skaitykite: http://panskliautas.lt/

D.Krasausko nuotr.

2019 m. kovas mėn. 25 d., Pirmadienis

Seimas svarstys siūlymą Konstitucijoje įtvirtinti tarėjų institutą

pp.jpg

Kovo 21 d. Seimas bendru sutarimu nusprendė pradėti Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių svarstymo procedūrą (projektas Nr. XIIIP-3273), pagrindiniame šalies dokumente įtvirtinant tarėjų institutą. Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 75, prieš – 3, su­si­lai­kė 13.

Konstitucijos 109 straipsnyje siūloma nustatyti, kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka kartu su teisėjais bylas nagrinėja ir sprendimus priima ir piliečiai, davę tarėjo priesaiką.

Konstitucijos 48 straipsnyje siūloma nustatyti, kad piliečių veikla vykdant tarėjų pareigas nelaikoma priverčiamuoju darbu. Ši nuostata sudarys teisines prielaidas kviesti visuomenės atstovus atlikti tarėjo pareigas ir užkirs kelią galimiems ginčams, ar tokios pilietinės pareigos atlikimas nelaikytinas priverčiamuoju darbu.

Seimo narys Povilas Urbšys pasisakė už. Seimo narys teigė, kad dar 2016 me­tais pri­im­ta­me Sei­mo nu­ta­ri­me „Dėl Vi­suo­me­ni­nių tei­sė­jų ins­ti­tu­to teis­muo­se kon­cep­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ yra to­kie tei­gi­niai: pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mo ir pa­si­ten­ki­ni­mo val­džia sie­ki­mas – bū­ti­nas de­mo­kra­tijos atri­bu­tas. Jei­gu ši­tas tiks­las nė­ra įgy­ven­di­na­mas, bū­ti­na im­tis ins­ti­tu­ci­nių ar­ba pro­ce­dū­ri­nių re­for­mų ar ki­tų adek­va­čių prie­mo­nių. Vie­na iš prie­mo­nių, ku­ria sie­kia­ma di­din­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą teis­mų veik­la, ir bū­tų ta­rė­jų ins­ti­tu­to teis­muo­se įdie­gi­mas.

Išsamų P. Urbšio komentarą ir M. Majausko atsakymą prieš žiūrėkite čia

2019 m. kovas mėn. 23 d., Šeštadienis

Pavasarinėje "Maisto banko" akcijoje

Kovo 22 d. startavo kasmetinė pavasarinė "Maisto banko" akcija. Seimo narys Povilas Urbšys, kuris jau eilę metų stengiasi įsilieti į savanorių gretas, šiemet talkino renkant produktus Panevėžio "Maximos" prekybos centre.

Pernai rudenį vykusios „Maisto banko“ akcijos metu parduotuvėse šalies gyventojai paaukojo maisto už pusę milijono eurų. Ši virš 250 tonų sverianti parama maistu, plačiai išdalinta 180 miestų, miestelių ir gyvenviečių,  pasiekė daugiau nei 61 tūkstantį skurdžiai gyvenančių žmonių. 

https://www.facebook.com

2019 m. kovas mėn. 22 d., Penktadienis

Siūloma 2020-uosius paskelbti Tautodailės metais

tuatin.jpgParlamentarų grupė siūlo paskelbti 2020 metus Tautodailės metais. Tokį nutarimo projektą įregistravę parlamentarai tokiu būdu siekia pažymėti Pauliaus Galaunės gimimo 130 metų jubiliejų, skatinti Lietuvos visuomenę domėtis ir plėtoti tautodailę. Nutarimo projekte pabrėžiama, kad tautodailininkų raiška sklinda per nacionalines šventes, parodas, kūrybines stovyklas, plenerus, seminarus, galerijas, parodomąsias dirbtuves. „Tautodailininkų dėka populiarėja tautinio kostiumo, kalvystės, medžio skulptūros sritys“, - sakoma dokumento projekte. 
Nutarimo projektą dėl Tautodailės metų paskelbimo įregistravo Seimo nariai Arūnas Gumuliauskas, Eugenijus Jovaiša, Arvydas Nekrošius, Vytautas Juozapaitis, Stasys Tumėnas, Valentinas Bukauskas, Juozas Imbrasas, Laurynas Kasčiūnas, Povilas Urbšys, Ričardas Juška, Irena Šiaulienė.
Skaityti:
http://kauno.diena.lt/

K.Kavolėlio nuotr.

2019 m. kovas mėn. 22 d., Penktadienis

Seime parodos „Graži tu mano“ atidarymas

47388041052 236920d51f mKovo 22 d. d. Seime III rūmų parodų galerijoje atidaryta panevėžiečio fotomenininko Sauliaus Zauros fotografijų paroda „Graži tu mano“, kuri veiks iki kovo 31 d. 

Parodą atidarė parodos iniciatorius Seimo narys Povilas Urbšys, renginyje dalyvavo darbų autorius Saulius Zaura, tapytojas Saulius Kruopis, fotografas Jonas Lenkutis ir kiti svečiai. P. Urbšys, dėkodamas autoriui už parodos atvežimą į Seimo rūmus, pasidžiaugė, kad Saulius yra pirmasis Panevėžio fotografas, eksponuojantis darbus šiuose rūmuose, kad jo dėka mes šiose nuotraukose matome tai, ko dažnai  patys negebame pastebėti. Eksponuojami darbai pradžiugins ir Seime besilankančius svečius.

S. Zauros kūryboje fotografija „iš oro“ atsirado netikėtai, susidomėjus bepiločių orlaivių technologijomis. Nuo pat pirmojo prisilietimo Saulius susižavėjo erdve kūrybai, galimybe žvelgti į pasaulį savo pasirinktu kampu. Šioje parodoje pristatoma tik mažytė dalis iš tūkstančių S. Zauros jau užfiksuotų krašto gamtos, švenčių ir kasdienybės vaizdų. Menininko parodos ne kartą eksponuotos įvairiose Panevėžio miesto erdvėse.

„S. Zauros kūrybos strategija – tai supančios aplinkos fotografija, pasitelkiant bepilotes skraidykles. Pirmiausia į akis krenta sąmoningai pasirinktas naujas estetikos, kitokio mąstymo ir technologinių galimybių derinys. Fotografavimas iš aukštai ne tik atskleidžia mums aplinkos detales kitu rakursu, bet taip pat leidžia visapusiškai pasireikšti paties fotografo meninei įžvalgai ir gebėjimui iš anksto numatyti dėmesio vertus vaizdus. Būtent tai iš esmės ir tampa gana reikšmingu kūrybos faktoriumi, idant tas kitas ir neįprastas rakursas neretai sukuria visiškai netikėtą akistatą su tikrove ir leidžia mums su didžiausiu smalsumu ją tyrinėti bei pažinti iš naujo“, – pažymi dailėtyrininkas Sigitas Laurinavičius.

2019 m. kovas mėn. 22 d., Penktadienis

E. Misiūno žadėta revoliucija užsikirto


Vežimas pastumiamas, o tada bandoma į jį įšokti. Taip apie plačiai išreklamuotą valstybės tarnybos reformą jau kalba politikai, matantys, kad žadėti pokyčiai buksuoja. Pernai vasarą Seime skubiai priiminėjant naują Valstybės tarnybos įstatymą vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas žadėjo, jog valdininkų armijos laukia rimti pokyčiai. 
Ministras tikino, kad priėmus įstatymą, kuris įsigaliojo nuo šių metų sausio, valstybės tarnautojų skaičius turėtų sumažėti, užtat likusieji turės galimybių daugiau užsidirbti. Vienas šių pažadų jau pildosi ir be E.Misiūno pastangų, mat nuo sausio naujų žmonių priėmimas į valstybės tarnybą beveik nevyksta – atrankos vis dar rengiamos pagal senąją tvarką ir pernai pateiktas paraiškas. Tuo metu centralizuota valstybės tarnautojų atranka galbūt startuos tik balandžio pabaigoje arba gegužę – į vadovaujamas pareigas šiemet pagal naująją tvarką dar nėra priimtas nė vienas asmuo. Revoliuciją valstybės tarnyboje žadėjęs E.Misiūnas parlamentarams pripažino, kad vis dar vyksta eksperimentai, bet problemų neįžvelgė. 
Tokios pareigūnų kalbos jau ėmė gluminti politikus. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė valstietė Guoda Burokienė tvirtino tik iš „Lietuvos ryto“ sužinojusi, kad ministerijos vis dar negali į valstybės tarnybą naujų žmonių priimti pagal sausį įsigaliojusią naują tvarką.

„Tai mums naujiena. Ministras mus užtikrino, kad kol kas nevyksta atrankos nuotoliniu būdu, bet visa kita esą vyksta sklandžiai. Aiškinsimės, jeigu yra kitaip. Įstatymas buvo priimtas pernai vasarą, reforma startavo nuo šių metų ir buvo pakankamai laiko pasiruošti. Keista, kad dabar kalbame, jog dar bus atliekami kažkokie bandymai. Matau didelį valdininkų nenorą ir ministro atsakomybę dėl to, kad stringa dar viena reforma“, – „Lietuvos rytui“ sakė G.Burokienė.

Dar aštriau E.Misiūną kritikavo buvęs šio Seimo komiteto vadovas Povilas Urbšys: „Ministerija vėl skelbia pokyčius, bet nėra jiems pasiruošusi – tarsi pastumia vežimą, jis pradeda riedėti, o tada mėginama jį vytis ir įšokti.“ 

Skaitykite:https://www.lrytas.lt

Nuotr. J. Stacevičiaus2019 m. kovas mėn. 21 d., Ketvirtadienis

Panevėžiečiams įteikta „Aukso paukštė“

Dailinges-aukso-paukste.jpgKovo 21 d. Bendruomenių rūmuose J. Balčikonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupei „Siaustinis“ buvo įteikta „Aukso paukštė“.

Šiemet jau dvidešimtą kartą Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtų mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso paukštės“ nominacijomis įvertinti labiausiai nusipelnę šalies folkloro, liaudiškos muzikos, vokaliniai, liaudiškų šokių ansambliai, chorai ir teatrai. „Aukso paukštė“ vėl nusileido ir į Panevėžį – Geriausios liaudiškų šokių grupės ir vadovo nominacija skirta J. Balčikonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupei „Siaustinis“ ir jos vadovei Kristinai Nainienei.

„Aukso paukštės“ apdovanojimai Lietuvos meno kolektyvams teikiami už aktyvią pastarųjų metų veiklą: naujų programų parengimą, koncertus, dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose, konkursuose pelnytus prizus, festivalių, konkursų, seminarų inicijavimą.

Povilas Urbšys pasveikino „Siaustinio“ šokėjus su aukštu įvertinimu ir padėkojo meilę tautiniam šokiui bei už Lietuvos vardo garsinimą. Kolektyvo vadovei ir baletmeisterei Kristinai Nainienei Seimo narys įteikė gėlių puokštę ir perjuosė šventine tautine juosta.

Panevėžyje paskutinį kartą „Aukso paukštė“ Panevėžyje lankėsi  2015 m. Ja buvo apdovanota Panevėžio kultūros centro bendruomenių rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Verdenė“ ir jos vadovas Petras Vytautas Murauskas.    

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 9 iš 292