Naujienos

2019 m. Gruodis mėn. 17 d., Antradienis

Priimtas kitų metų biudžetas

photo_1452783.jpgSeimas antradienį galutinai pritarė kitų metų valstybės biudžetui.

Po priėmimo už kitų metų biudžeto projektą balsavo 85 parlamentarai, prieš – 48, susilaikė – 3. Seimo nariai prieš priimant biudžetą buvo pateikę 76 pasiūlymus.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Valius Ąžuolas teigė, kad jautrios socialinės grupės pajus kitų metų biudžeto naudas.

„Kiek buvo išsakyta baimių, nuogąstavimų, kad nebus rasti sprendimai, nebus rasti finansai švietimui, kultūros darbuotojams, kitiems, bet visi sprendimai rasti. Žinoma, visada norėtųsi daugiau, bet per tris metus visoms sritims buvo didinami tiek atlyginimai, tiek įvairios socialinės išmokos, taip ir su šiuo biudžetu, socialinės grupės tikrai pajus didėjimą“, – Seimo posėdyje sakė V. Ąžuolas.

Seimo nario Povilo Urbšio teigimu, biudžetas yra skirtas tenkinti kasdienius poreikius.

„Ar šis biudžetas strateginis, ar tik kasdienių poreikių tenkinimas? Man atrodo, tai daugiau kasdienių poreikių tenkinimo biudžetas. Bet vis dėlto – geriau tai negu nieko“, – sakė P. Urbšys.

Seimas pritarė Prezidentūros siūlymui didinti senjorų pensijas nuo ateinančių metų sausio 1 d. Bazinės pensijos indeksavimui papildomai skiriama 31,8 mln. eurų. Bendrai vidutinė senatvės pensija kitais metais didės 30 eurų (nuo 345 iki 375 eurų), o vidutinė pensija su būtinuoju stažu – 32,5 euro (nuo 364,5 iki 397 eurų).

Taip pat pritarta Seimo narių siūlymui išmokoms vaikams mokėti. Vaiko pinigai padidės 10 eurų (nuo 50 iki 60 eurų), o vaiko pinigai neįgaliems, gausių ir nepasiturinčių šeimų – 20 eurų (nuo 20 iki 40 eurų). Tam papildomai skiriama 40 mln. eurų, pranešė Finansų ministerija.

Taip pat pritarta nemokamam aukštojo mokslo bakalauro studijų finansavimui. Tam 2020 m. skiriama 4 mln. eurų. Dar 1 mln. eurų skiriama kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymui užtikrinti ir finansinėms paskatoms, siekiant optimizuoti valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičių, sukurti. 

ELTA nuotr.

Skaitykite: http://kmintys.lt/

2019 m. Gruodis mėn. 16 d., Pirmadienis

Dokumentinis filmas apie Juozą Miltinį

Gruodžio 16 d. J. Miltinio palikimo studijų centre pristatytas televizijos dokumentinis filmas „Režisierius Juozas Miltinis“ (iš 5 TV apybraižų ciklo „Laisvės dvasia prie Nevėžio“). Renginyje dalyvavęs režisierius Justinas Lingys papasakojo apie filmo atsiradimo aplinkybes ir kūrimo, atsakinėjo į žiūrovų klausimus.

Povilo Urbšio padėjėja padėkojo režisieriui už naujas įžvalgas bei puikų edukacinį filmą jaunajai kartai ir Seimo nario vardu įteikė jam suvenyrą.

2019 m. Gruodis mėn. 16 d., Pirmadienis

P. Urbšys „Įrašymas į darbotvarkę neįpareigoja dalyvauti posėdyje“

Screenshot_1.jpg

Praėjusią savaitę Seime svarstant Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pakeitimo projektą, pagal kurį siekiama užtikrinti Seimo narių darbotvarkių viešinimą bent jau Seimo interneto svetainėje. 

Povilas Urbšys pasisakė prieš ir svarstymo metu kalbėjo, kad de­kla­ra­vus dar­bo­tvarkę, ga­li­ma ją ir ig­no­ruo­ti. “Tie­siog su­da­rai įvaiz­dį, kad tu esi ten, kur tu­ri bū­ti, Sei­mo sa­lė­je, bet ly­gia­gre­čiai tu ga­li švęs­ti sa­vo gim­ta­die­nį, ne­bū­da­mas to­je sa­lė­je. Iš vienos pusės demonstruojamas pseudo skaidrumas, kai tuo pačiu yra prastuminėjama Statuto nuostata, kuri padarytų Etikos ir procedūrų komisijos posėdžius uždarus”, - kalbėjo jis.

Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

2019 m. Gruodis mėn. 16 d., Pirmadienis

Seime atidaryta paroda „Medžiai, bokštai, rankos ir delnai“

49227406928_667853a162_c.jpg

Gruodžio 16 d.  Seimo III  rūmų parodų erdvėje atidaryta tekstilininkės Eglės Jesulaitytės tekstilės darbų paroda „Medžiai, bokštai, rankos ir delnai“, kurios iniciatorius yra Povilas Urbšys. E. Jesulaitytė yra baigusi Vilniaus dailės akademiją. Panaudodama tradicines tekstilės technikas ir medžiagas (gobeleną, nėrinius, aplikacijas ir siuvinėjimą), ji kuria originalius, įtaigius, šilumą skleidžiančius darbus, ji  dalyvavo įvairiose parodose Kaune, Vilniuje, Marijampolėje, Šiauliuose, Hamburge ir kt. Stilizuotos figūros, originalūs meniniai sprendimai atskleidžia savitą autorės pasaulio suvokimą. Menininkė neria į sielos gelmes, kad atrastų Dangaus palaimą, todėl jos darbai daugiasluoksniai, kupini užburiančios paslapties. Povilas Urbšys pasidžiaugė, kad parodos darbai dvelkia gilumu, Šv. Kalėdų laukimu, pasveikino autorę, įteikdamas jai gėlių.

2019 m. Gruodis mėn. 15 d., Sekmadienis

Už lietuvių kalbą - pašalinti iš mokyklos

photo_for_homepage_1_36143127.jpgVieno Lietuvos diplomato sūnus ir kitas berniukas už tai, kad ketvirtadienį per pertrauką mokykloje kalbėjosi ne prancūziškai, o lietuviškai, buvo palikti po pamokų. Protestuodami jie nupiešė ironišką plakatą, kuriuo aukštino prancūzų kalbą ir niekino lietuvių. Už tai abu pašalinti iš mokyklos. Ir visa tai vyko ne kokioje nors diktatoriškoje valstybėje, o Lietuvoje. Konkrečiau - Vilniaus tarptautiniame prancūzų licėjuje.

Diplomatas į feisbuką įdėjo plakato, kurį kartu su draugu nupiešė jo sūnus, nuotrauką.
„Už tai jį šiandien (ketvirtadienį, - aut. past.) pašalino iš pamokų iki antradienio. Plakatas skelbia (gera prancūzų kalba), kad prancūzų kalba yra meilės, aristokratijos, revoliucijos ir Tėvynės kalba, o lietuvių kalba yra valstiečių ir valkatų kalba. Nekalbėkite ja - skelbia plakatas.
Paaiškinsiu - tai ironiškas vaikų protestas prieš tai, kad kelis juos paliko po pamokų už tai, jog per pertrauką kalbėjo lietuviškai. Suprantu prancūzų mokyklą - reikia tokių taisyklių, nes dauguma vaikų lietuvakalbiai ar rusakalbiai, ir kitaip būtų bardakas. Bet reikia kitokių priemonių nei šalinimas iš pamokų.
Didžiuojuosi savo sūnumi ir jo protestu. Ir čia kaip tik prancūzų mokyklos didžiausias pasiekimas - kad ji išmokė vaikus taip išreikšti savo nepasitenkinimą. Tikrai prancūziška protesto dvasia“, - rašo diplomatas.

Šiuo įrašu su „Vakaro žiniomis“ pasidalino parlamentaras Povilas Urbšys, kuris prisipažino buvęs šokiruotas.
Tai labai keistai atrodo, nes valstybinė kalba Lietuvoje yra lietuvių kalba. Nesvarbu, kad licėjuje pagrindinė kalba yra prancūzų, jame vis tiek turi galioti Lietuvos Respublikos įstatymai. O dabar atrodo, kad tai - valstybė valstybėje, kurioje Lietuvos įstatymai negalioja. Keista, kai už gimtosios kalbos vartojimą moksleiviai baudžiami taip griežtai, o už protesto prieš bausmes pareiškimą - netgi pašalinami iš mokyklos. Juo labiau kad ši mokykla, kad ir privati, naudojasi Lietuvos biudžeto lėšomis“, - pastebėjo P.Urbšys.

Skaitykite: https://www.respublika.lt

2019 m. Gruodis mėn. 13 d., Penktadienis

P. Urbšys: "Širinskienės komisijos tiks­las bu­vo vie­nas – su­ves­ti po­li­ti­nes są­skai­tas"

Screenshot_1.jpg

Gruodžio 10 d. Seimo posėdyje svarstant klausimą „Dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) povei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­li­ki­mo su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo Povilas Urbšys teigė, kad ši­ta ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta tik pri­si­den­giant na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sais, nes tiks­las bu­vo vie­nas – su­ves­ti po­li­ti­nes są­skai­tas.

Povilo Urbšio Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

2019 m. Gruodis mėn. 13 d., Penktadienis

Skambina pavojaus varpais – paslapties šydu Seimas gali grįžti į Viduramžius

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Skambina pavojaus varpais – paslapties šydu Seimas gali grįžti į Viduramžiu“Ketvirtadienį Seimas nepriėmė galutinio sprendimo dėl parlamentaro Povilo Urbšio pasiūlymo neviešinti Seimo narių darbotvarkių, o suteikti politikams patiems pasirinkti viešinimo formą. Valdančiųjų ir opozicijos pagalba balsavimas neįvyko, parlamentarai ištraukė balsavimo korteles, todėl dar kartą teks dėl to balsuoti. Šis prieštaringai vertinamas pakeitimas net vadinamas grįžimu į viduramžius.
P. Urbšys, registruodamas šį pakeitimą siūlo susitikimus su lobistais deklaruojančiam asmeniui pačiam nuspręsti dėl viešinimo priemonės, neapsiriboti tik darbotvarkėmis. Pats P. Urbšys DELFI pasakojo, kad po Seimo Valstybės ir savivaldybių valdymo komiteto posėdžio, parlamentarams buvo pristatytas pasiūlymas, kurios leistų pasirinkti viešinimo formą pačiam. „Komitetas pritarė pagrindinei nuostatai, kad turi būti viešinami politikų ir jų pasitikėjimo asmenų santykiai su lobistais, pasirenkant patiems tą formą, bet laikantis įstatymo nuostatų. Nes dabar dirbtiniu būdu, kai norima įrašyti, kad privalomos darbotvarkės, teisininkai pastebi, kad tai nėra tik Lobizmo įstatymo kompetencija“, – kalbėjo P. Urbšys.
Jis priminė, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis Seimo puslapyje prieinamoje darbotvarkėje praėjusį ketvirtadienį įrašė, kad dalyvaus Seimo posėdyje. Tačiau Seime nepasirodė. „Įrašymas į darbotvarkę neįpareigoja dalyvauti posėdyje“, – kalbėjo parlamentaras.„Registruotos R. Karbauskio pataisos, kurios yra susijusios su privalomu darbotvarkių registravimu nepavadinčiau kitaip, nei dirbtinio skaidrumo konvulsijos“, – vertino jis.

J.Elinsko nuotr.
Skaitykite: https://www.delfi.lt/

2019 m. Gruodis mėn. 13 d., Penktadienis

Seime skinasi kelią savivaldybių vidaus sandorių liberalizavimas

Seime skinasi kelią savivaldybių vidaus sandorių liberalizavimas

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė savivaldybių vidaus sandorių liberalizavimui, nors pats Seimas užpernai buvo juos sugriežtinęs.

Komitetas penktadienį pritarė Vyriausybės siūlymui Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinti paslaugų, kurias savivaldybė gali pavesti savo įmonėms, sąrašą. Iki šiol siūlyta, kad tai būtų įrašyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

Siūloma savivaldybėms leisti sudaryti vidaus sandorius vandens ar šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros srityse, taip pat – teikiant maitinimo paslaugas ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose.

Vidaus sandoriai būtų galimi, jeigu teikiant viešąsias paslaugas būtų naudojamas savivaldybių ar jų įmonių nekilnojamasis turtas ir kita įmonė negalėtų teikti paslaugų savo patalpose.

Savivaldybės vidaus sandorius taip pat galėtų sudaryti leidus Konkurencijos tarybai. Komiteto narys Povilas Urbšys sako, kad privačios įmonės suinteresuotos siekti pelno.

„Kai suabsoliutinamas komercinis interesas, nukenčia vartotojas“, – teigė jis.

Valdantieji pasiūlymą liberalizuoti savivaldybių vidaus sandorius pateikė nepaisydami Specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos bei Viešųjų pirkimų tarybų bei Valstybės kontrolės ir kitų institucijų raginimų jų visiškai atsisakyti.

Nuotr. Delfi.lt montažas

Skaitykite: https://www.delfi.lt

2019 m. Gruodis mėn. 12 d., Ketvirtadienis

A. Širinskienės vadovaujama tyrimo komisija dirbs iki kitų metų balandžio

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „A. Širinskienės vadovaujama tyrimo komisija dirbs iki kitų metų balandžio“Seimas iki kitų metų balandžio 30 d. pratęsė parlamentarės Agnės Širinskienės vadovaujamos galimą neteisėtą įtaką ir poveikį Lietuvos politikams tiriančios Seimo laikinosios komisijos darbą. Už tokį nutarimo projektą ketvirtadienį balsavo 61 Seimo narys, prieš buvo 30, susilaikė 6 parlamentarai.
Kritikuodamas komisijos darbo pratęsimą parlamentaras Povilas Urbšys sakė, kad taip yra tenkinama komisijos pirmininkės A. Širinskienės „keršto aistra“.
Tai yra nebe pirmas šios komisijos darbo pratęsimas. Seimas buvo įpareigojęs komisiją tyrimą baigti iki šių metų gegužės 1 d., bet jos darbas buvo pratęstas iki šių metų gruodžio 15 d. Tyrimo komisijoje dirba 12 įvairioms frakcijoms atstovaujančių Seimo narių, turinčių teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Komisija tiria suinteresuotų asmenų ar jų grupių galimai darytą neteisėtą įtaką ir poveikį šalies politiniams procesams, rinkimų eigai, parlamentinių koalicijų formavimui, parlamentinių frakcijų, atskirų politikų darbui, partijų ir visuomeninių judėjimų veiklai ir finansavimui. Komisija taip pat turi ištirti suinteresuotų asmenų galimai darytą neteisėtą įtaką ir poveikį teisėkūros procesui. 
Skaitykite: https://kauno.diena.lt/

M.Ambrazo nuotr.

2019 m. Gruodis mėn. 12 d., Ketvirtadienis

2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano projektas

Screenshot_1.jpg

2019 m. gruodžio 11 d.  Valstybės ir savivaldybių komiteto posėdyje buvo pristatomas 2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano projektas. Šis projektas planuojamas iki sekančių metų sausio pabaigos atiduoti tvirtinti Vyriausybei. Tai būtų strateginis dokumentas, kuris būtų pagrindas, programuojant valstybės disponuojamas lėšas. Povilas Urbšys atkreipė dėmesį, kad svarbu, jog šis dokumentas neliktų popierinis. Plane lyg ir neaiškiai numatyta Regiono plėtros tarybų ateitis, nėra įtvirtinta lietuvio piliečio savimonė, nėra akcentuotas istorinės atminties ir patriotizmo stiprinimas.

Povilo Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 8 iš 321