Naujienos

2013 m. Gegužė mėn. 03 d., Penktadienis

2013 m. balandžio 30 d. Partijų "kermošiuje" žada nedalyvauti

judejimas

 

Panevėžio Rytas, 2013 m. balandžio 30 d.

2013 m. Gegužė mėn. 02 d., Ketvirtadienis

2013 m. balandžio 29 d. radijo stoties "Pulsas" laida

Balandžio 29 d. radijo stoties "Pulsas" laidos visuomenei aktualiais klausimais įrašas: http://laidos.pulsas.lt/urbsys0429.mp3

2013 m. Balandis mėn. 27 d., Šeštadienis

Pirmadienį Povilas Urbšys dalyvaus draugijos "Panevėžio bočiai" jubiliejinėje šventėje

Pirmadienį, balandžio 29 d., 12 val Povilas Urbšys dalyvaus draugijos "Panevėžio bočiai" dvidešimtojo jubiliejaus šventėje, kuri vyks Panevėžio m. savivaldybės salėje.

2013 m. Balandis mėn. 27 d., Šeštadienis

Pirmadienį, balandžio 29 d. tiesioginė radijo Pulsas laida

Pirmadienį, balandžio 29 d. 10 val. tiesioginėje radijo Pulsas laidoje dalyvaus Povilas Urbšys.

2013 m. Balandis mėn. 14 d., Sekmadienis

Susitikimas su panevėžiečiais: sąjūdiška dvasia ir teisinės neliečiamybės klausimas

   Balandžio 12 d. 16 val. į Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salę panevėžiečius ir jo kraštiečius sukvietė renginys "Kultūros žmonės ir Lietuvos valstybė: kodėl mums svarbi Sąjūdžio patirtis". Diskusiją vedė žinomas Lietuvoje kultūrologas,visuomeninkas dr. Darius Kuolys. Joje dalyvavo Seimo nariai Povilas Urbšys bei Naglis Puteikis, kalbininkė Ramutė Bingelienė, šiuo metu visuomeminiais pagrindais redaguojanti internetinį puslapį Tiesos.lt.

   Kaip pradžioje pažymėjo D.Kuolys, minint Sąjūdžio 25-etį, verta atsigręžti atgal ir pabandyti suvokti gilesnes priežastis, kodėl šiandien esame abejingi, nusivylę, neturime stiprios pilietinės visuomenės. Buvo diskutuojama apie dalyvaujančiosios demokratijos svarbą viešajame gyvenime, būtinybę partijoms atsigręžti į vertybinę politiką valstybės ir jos piliečių atžvilgiu, kalbėta apie atgimstančio pilietinio judėjimo  svarbą Panevėžyje ir jo būsimus siekius.

   Daugiausiai susirinkusius domino šiandienos aktualijos, tame tarpe balsavimas dėl Seimo narės Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės. Nors D.Kuolys , P.Urbšys ir N.Puteikis turėjo priešingas nuomones šiuo konkrečiu klausimu, tai, pasak Seimo narių, netrukdo būti ir dirbti kartu parlamentinėje grupėje „Už ištikimybę priesaikai“. P.Urbšys pakartojo susirinkusiems jau prieš balsavimą Seime viešai išsakytą nuomonę: “Žmo­gus, gin­da­mas sa­vo tie­są, ku­ri yra jam svar­bes­nė už jį pa­tį, tu­ri bū­ti pa­si­ren­gęs as­me­ni­nei au­kai. Ži­no­ma, jei jis pats yra įsi­ti­ki­nęs, kad tai yra ta tie­sa, dėl ku­rios ver­ta au­ko­tis.

   Jei bal­suo­čiau už Sei­mo na­rės N. Venc­kie­nės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės iš­sau­go­ji­mą, tap­čiau san­dė­rio da­ly­viu, ku­ris įvy­ko tarp jos ir V. Us­pas­ki­cho, kai ko­vo­to­ja už tei­sin­gu­mą sten­gė­si pa­dė­ti jam ir ki­tiems iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės mai­nais už sa­vo imu­ni­te­to iš­sau­go­ji­mą. Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, jog as­muo, iš­rink­tas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą kaip ko­vo­to­jas prieš ydin­gą sis­te­mą, ta­po tos sis­te­mos da­li­mi.”

   Apie vienadienės politikos padarinius , kai vardan siaurų, savanaudiškų interesų prarandama laisvė, o tuo pačiu ir galimybė siekti tiesos, kalbėjo ir mintimis dalinosi ne tik svečiai, bet ir susirinkusieji. P. Urbšys pakartojo jau ir anksčiau  akcentuotą mintį , kad slėpimasis po Seimo nario mandatu būtent ir padaro Seimo narį priklausomu nuo tų savanaudiškų interesų.

  Susitikimas, kuris truko apie 2,5 valandos, susilaukė ypatingo susidomėjimo, žmonės neskubėjo skirstytis, vartė svečių padovanotas bibliotekos skaitytojams taip reikalingas knygas , būriavosi grupelėmis, diskutavo. Tokio pasibuvimo iš tiesų reikėjo. Žmonės siekia aiškumo ir vilties.

 

 

Elvyra Pažemeckaitė

2013 m. Balandis mėn. 13 d., Šeštadienis

2013 m. balandžio 11 d. parlamentinės grupės "Už ištikimybę priesaikai" pareiškimas

2013 m. balandžio 11 d. pranešimas VIR

Parlamentinės grupės „Už ištikimybę priesaikai“ pareiškimas

 

Seime rengiamasi priimti Baudžiamojo kodekso 20 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo politinės partijos ir religinės bendruomenės bei bendrijos būtų atleistos nuo atsakomybės už nusikalstamas veikas. Seimas po pateikimo šiam projektui jau pritarė.

Stebina ne tik partijų siekis ciniškai prisidengti religinių organizacijų vardu, bet ir susikurti sau tokias išskirtines sąlygas, kurios sudarytų galimybę pažeidinėti įstatymus ir išvengti atsakomybės.

Skaitykite daugiau...

2013 m. Balandis mėn. 11 d., Ketvirtadienis

2013 m. balandžio 12 d. renginys "Kultūros žmonės ir Lietuvos valstybė: kodėl mums svarbi Sąjūdžio patirtis"

Balandžio 12 d., penktadienį, 16 valandą LR Seimo narys Povilas Urbšys dalyvaus renginyje "Kultūros žmonės ir Lietuvos valstybė: kodėl mums svarbi Sąjūdžio patirtis". Jame taip pat dalyvaus LR Seimo narys Naglis Puteikis, rašytojas Liudvikas Jakimavičius, kalbininkė Ramutė Bingelienė bei kultūros istorikas Darius Kuolys. Renginys vyks Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje, Respublikos g. 14, Panevėžyje.

2013 m. Balandis mėn. 08 d., Pirmadienis

Pilietinis sąmoningumas būtinas

Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mokytojai š.m. kovo 25 d. susitiko su LR Seimo nariu Povilu  Urbšiu ir buvo maloniai nustebinti jo dalykišku, bet draugišku , atviru, tiesiu bendravimu. Svečias teigė, kad , jo nuomone, šiuo metu didžiausias pilietinis sąmoningumas mokyklose. Būtent mokyklos yra tarsi pilietiškumo salelės, kurios per savo aktyvią veiklą galėtų išjudinti visuomenės pilietiškumą. O jį aktyvinti reikia, nes pilietinė demokratija yra būtina sąlyga, kad valstybėje gyvenimas pagerėtų. Žmonės turi tikėti, kad jie gali tai, kas negera, pakeisti, žmonės turi veikti valstybės gerovei, o ne dejuodami iš jos išvykti. Kiekvienas turime savęs paklausti, o ką aš galiu padaryti, kad valstybėje būtų geriau gyventi. Mokyklos, pasak P.Urbšio, -bendruomenės židiniai. Jos savo veikla prisideda prie pilietinės visuomenės atsinaujinimo, todėl pilietiniam ugdymui mokyklose svarbu skirti ypač daug dėmesio. Dar besimokydamas žmogus turi suprasti, kad reali savivalda ten, kur patys žmonės dalyvauja ir priima sprendimus. Žmonėms neturi būti tas pats, kas vyksta jų kaimynystėje, darbovietėse, mieste, šalyje- pilietinis sąmoningumas būtinas.

Povilas Urbšys sakė tikįs, kad čia, mokyklos salėje, sėdi daug sąžiningų ir savo darbą gerai išmanančių žmonių, tačiau būti geram neužtenka- būtina daryti gera, negalima būti abejingiems negerovėms.

Kalbėdamas apie Panevėžį  Seimo narys neslėpė, kad mūsų miesto valdžioje daug neūkiškumo, savanaudiškumo, nekompetencijos, kad yra miesto savivaldybėje žmonių, kurių vienintelis rūpestis bet kokia kaina išlikti savo kėdėje.

Pasidalinęs savo pastebėjimais apie darbą Seime, kur taip pat ne viskas džiugina, kur pastebimas darbas ne dėl tautos, o dėl  savo partijos  ar draugų grupės gerovės, svečias tiesiai, atvirai atsakė į įvairius mokytojų, mokyklos direktoriaus pateiktus klausimus.

Susitikimas buvo įdomus ir prasmingas. Ugnelė  veikti  aktyviau, demokratiškiau mokytojų sąmonėje dar labiau suliepsnojo.

                                 

Aušra Vaitkienė

Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, atstovė ryšiams su visuomene

2013 m. kovas mėn. 31 d., Sekmadienis

2013 m. kovo 29 d. Panevėžio Nėštukių mamų gimtadienis

Kovo 29 dieną, penktadienį vyko Panevėžio Nėštukių mamų neformalaus klubo gimtadienis. Panevėžio Nėštukės mamos vienija per 700 jaunų šeimų ir kovo 29-ąją dieną šventė vienų metų įsikūrimo gimtadienį.


Klubo nuoroda Facebook:

https://www.facebook.com/groups/3558150644601111

 

3

 

2

2013 m. kovas mėn. 22 d., Penktadienis

2013 m. kovo 25 d. susitikimas su Panevėžio "Žemynos" pagrindinės mokyklos pedagogais

Kovo 25 d., pirmadienį, 10 val. LR Seimo narys Povilas Urbšys dalyvaus susitikime su Panevėžio „Žemynos“ pagr. mokyklos pedagogais. Mokyklos adresas: Ramygalos g. 99, Panevėžys.

<< Pradžia < Ankstesnis 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 348 iš 351