Naujienos

2013 m. Gegužė mėn. 16 d., Ketvirtadienis

2013 m. gegužės 17 d. Seimo narys Povilas Urbšys lankysis amatų mokykloje

Gegužės 17 d, 10.30  val. LR Seimo narys Povilas Urbšys lankysis VšĮ Amatų mokykloje "Sodžiaus meistrai" (Jelščiznos k. 1, Rūdiškių sen., Trakų r.).

2013 m. Gegužė mėn. 16 d., Ketvirtadienis

2013 m. gegužės 14 d. Bernardinai TV pilietiniai pokalbiai. Tapti savo miesto šeimininkais (2 dalis)

Gegužės 14 dienos Bernardinai TV laidos apie pilietinį judėjimą "Kartu" antrąją dalį rasite čia.

2013 m. Gegužė mėn. 16 d., Ketvirtadienis

2013 m. gegužės 13 d. Bernardinai TV. Ar bręsta pilietiškumo revoliucija? (1 dalis)

Gegužės 13 dienos Bernardinai TV laidos apie pilietinį judėjimą "Kartu" pirmąją dalį rasite čia.

2013 m. Gegužė mėn. 11 d., Šeštadienis

2013 m. gegužės 10 d. P. Urbšys: “Reikia sustiprinti žmonių galias priimamiems sprendimams”

Balandžio 22 d. Panevėžyje įkurtas PILIETINIS JUDĖJIMAS KARTU. Judėjimo pirmininku išrinktas Povilas Urbšys. Plačiau apie judėjimo uždavinius ir tikslus pokalbis su judėjimo pirmininku P. Urbšiu.

 

Norėčiau pakalbėti su Jumis apie įkurtą Pilietinį judėjimą KARTU. Kaip gimė ši idėja?

 

Ta mintis pradėjo bręsti rinkimų į Seimą metu. Mes pajutome, kad žmonės yra labai nuvilti ir neturi alternatyvaus pasirinkimo. Pagalvojome, kad jei mums pasisektų išjudinti žmones, uždegti viltį, kad dar ne viskas yra žuvę ir dar galima pabandyti keisti, tuomet ir pradėjome kalbėti apie judėjimo kūrimą. Tuomet ir buvo ta mintimi pasidalinta su žmonėmis ir mes sulaukėme labai daug teigiamų atsiliepimų. O balandžio 22 dieną įkūrėme Pilietinį judėjimą KARTU. Šio Judėjimo pagrindinis tikslas yra sugrąžinti žmonėms jų miestą, kad jie taptų šito miesto šeimininkais. Ilgą laiką mes stebime, kad mūsų miestas yra politinių partijų savanaudiškumo gniaužtuose. Žmonės praktiškai yra nušalinti nuo priimamų sprendimų. Štai kad ir miesto tarybos sprendimas dėl Pramonės  ir Smėlynės gatvių  sujungimo su Jurginų gatve . Bendruomenės vieningai stojo prieš tokį sprendimą, bet miesto tarybos dauguma ignoravo šitą žmonių nuomonę. Civilizuotoj valstybėj, kur iš tikro paisoma žmonių nuomonės, tokių dalykų nebūtų atsitikę. Arba kitas sprendimas- dėl daugiabučių detaliųjų planų sudarymo, nustatant teritorijas , kokiam daugiabučiui turi priklausyti vienas ar kitas sklypas. Ir vėl akivaizdžiai matome, kad valdžia žmones ignoruoja. Pavyzdžiui, Statybininkų gatvėje esančio namo ir šalia jo stovinčio bendrabučio kartu paėmus yra 145 butai, bet pagal valdžios primetamą tvarką ten turėtų būti tik 14 vietų automobiliams statyti.  Ar tai nėra absurdas ? Tas absurdas susidaro tada, kai valdžia priiminėja sprendimus visiškai neatsižvelgdama į žmonių interesus. Manyčiau, kad jau seniai pribrendo aplinkybės, kurios skatina tokio Judėjimo atsiradimą. Ką mes kviečiame į šitą Judėjimą ? Kviečiame visus, kurie nėra abejingi šitam miestui, nėra nusivylę ir kurie sau yra priėmę sprendimą, kad jie niekada nedalyvaus visuomeninėj politinėj veikloj. Mano giliu įsitikinimu visada galima pradėti kažką keisti. Situacija nėra tokia beviltiška. Ji beviltiška tampa tik tada, kai mes patys nebeturime vilties. Tai, kad dar tik begimstantis Judėjimas mieste jau yra tas veiksnys, kuris skatina kitas politines partijas suklusti ir atsinaujinti, jau yra gerai. Vienas iš Judėjimo tikslų ir yra tas, kad priversti esančias partijas atsinaujinti ir pradėti galvoti apie žmogų. Jeigu mes matysime, kad turime miesto žmonių paramą, tuomet planuosime dalyvauti savivaldybės rinkimuose ir pasiūlysime tuos kandidatus, už kuriuos žmonės balsuotų. Jei pažįstate savo tarpe padorius žmones ir  manote, kad jie turi kompetencijos, turi pilietinės drąsos, paskatinkite juos jungtis į Judėjimą.

 

Ar galima teikti pastebėjimus, nusiskundimus, siūlymus ir tiesiogiai Jums ?

 

Be abejo. Ir dar norėčiau pridurti,kad aš savo, kaip Seimo nario, misiją matau tame, kiek galima daugiau sustiprinti žmonių atstovavimą, kiek galima daugiau padaryti valdžią pažeidžiamą,t.y. pažeidžiamą iš žmonių pusės taip, kad jinai ne imituotų tą jautrumą, bet iš tikrųjų paisytų žmonių nuomonės. Esu įsitikinęs, kad ne pinigai nulems mūsų miesto atsigavimą. Net ir  didžiausios pinigų sumos, įplaukę į miesto biudžetą,  jei galios sandėriai tarp politinių partijų ir finansinių grupuočių, tai tie pinigai bus panaudoti ne miesto žmonių labui, o konkrečios finansinės grupuotės praturtėjimui. Todėl reikia sustiprinti žmonių atstovavimą, jų galias priimamiems sprendimams. Tik tuomet galima įtakoti, kad tokie ydingi sprendimai nebūtų priiminėjami.  Apie anksčiau  mano paminėtą atvejį dėl gatvių sujungimo, gyventojai kalba, kad miesto taryba priėmė tokį sprendimą todėl, kad tai naudinga įmonei, kuri užsiiminėja kelių tiesimu.

 

Vietos bendruomenės buvo steigtos tam, kad jos atstovautų piliečius ir darytų įtaką , bet matyti, kad jos yra visiškai ignoruojamos.

 

Taip, jos yra ignoruojamos. Ir ta iniciatyva kuriant bendruomenes, daugiau vyksta iš viršaus, o žmonėse nėra vidinio poreikio burtis į tas bendruomenes. Ir kai jie mato, kad tos bendruomenės sudarinėjamos politinių partijų atstovavimo principu, jie tokiomis bendruomenėmis negali patikėti. Taip pat pilietinio sąmoningumo lygis mūsų valstybėje yra gan žemas.Tai yra pasekmė, kad nė viena politinė jėga nesirūpino to sąmoningumo kėlimu, nes joms to ir nereikėjo. Daug lengviau manipuliuoti žmonėmis, kai jie yra abejingi viskam, kas vyksta. Tada politinėms partijoms yra lengviau suformuoti nuomonę, kad tik jos žino, ką reikia daryti ir kaip žmonės turi gyventi.  Mes turime pakelti  savo pilietinį sąmoningumą ir pasinaudoti tomis galiomis, kokias mes turime. Atminkite, nė viena politinė partija negali ateiti į valdžią be žmonių galių, žmonės renka jas. Ir todėl, kai žmonės savanoriškai atiduoda tas galias politinėms partijoms,  jos pradeda šitomis galiomis piktnaudžiauti. Man teko išgirsti nuomonę iš dalyvaujančių aktyvioje politinėje veikloje, kad netikima, jog pavyks sukurti alternatyvų judėjimą politinėms partijoms, nes manoma, kad tie, kurie yra aktyvūs visuomeniškai, jie jau yra kažkokiose partijose.Visa kita dalis yra nusivylusi arba degradavusi. Aš asmeniškai tikiu Panevėžio žmonėmis. Ir aš tikiu, kad mes būsime bundančio miesto gyventojais.

 

Ką  pilietinis judėjimas veikia, kuo užsiima šiandien? Ar kol kas tiktai auga?

 

Mes dabar esame tame pirminiame etape. Mūsų pagrindinis tikslas šiuo metu yra kiek galima plačiau išaiškinti, ką Judėjimas nori nuveikti, kad į jį įsijungtų kuo daugiau žmonių. Tik noriu pabrėžti, kad mums svarbiau kokybė, o ne kiekybė. Tiems, kurie mano, kad Judėjimas  bus būdas pasipelnyti  ar įgyvendinti savo siaurus interesus, prašau tų žmonių į Judėjimą nesijungti. Moraliniai kriterijai ,vertybės mums yra labai svarbios, nes tik tada mes galėsime būti alternatyva partijoms.

 

Ar judėjimas šiandien turi kokį šūkį, moto, credo pagal kurį auga, vystosi ir užgimė?

 

Tas credo yra mūsų žodyje KARTU, nes jis ir rašomas mūsų logotipe išskiriant AR TU.  Tai tarsi prašymas  žmogaus apsispręsti- ar tu nesi abejingas, kas vyksta aplinkui, ir jeigu tu esi neabejingas, būk kartu, būkime visi kartu.

 

Kur galima kreiptis norint prisijungti, norint aktyviai dalyvauti ir keisti viską kartu?

 

Judėjimo būstinė yra įsikūrusi J.Masiulio knygyne, Respublikos g. 21.  Įėjimas iš kiemo pusės, IIa. Dėl dalyvavimo judėjime ar dėl paramos išreiškimo tuo adresu galima apsilankyti antradieniais nuo 16 iki 19 val. ir ketvirtadieniais nuo 13 iki 16 val., arba paskambinti telefonu 8612 01021. Platesnę informaciją galima rasti tinklalapyje www.urbsyspovilas.lt. Taip pat norėčiau pasakyti, kad  Judėjimo veikloje labai aktyviai dalyvauja Karolina Masiulytė- Paliulienė. Tai Judėjimui suteikia ir solidumo, garantiją,  kad mūsų veikla tarnauja bendram viešajam interesui.  Karolinos moralinis autoritetas mums yra labai svarbus. Kviečiame panevėžiečius aktyviai svarstyti jungtis prie mūsų ir padrąsinti tai padaryti savo aplinkoje esančius, nes Judėjimo jėga yra žmonės.  Ir jeigu žmonės aktyviai parems Judėjimą savo buvimu, jo niekas negalės sustabdyti.

 

Minėjote vietos bendruomenes, kad jos yra negirdimos savivaldybėje . Dabar mes renkame seniūnaičius, matome žmonių pasyvumą dalyvaujant jų rinkimuose. Jūsų manymu, kodėl- ar kad žmonės yra nesąmoningi ir nesupranta, kam seniūnaičiai yra reikalingi, ar tai, kad yra nuleidžiama „iš viršaus“, ir vėlgi visa tai vyksta ne žmonių iniciatyva?

 

Taip, iniciatyva yra „iš viršaus“, be to, jinai yra labai pavėluota. Kituose miestuose seniūnaičiai buvo išrinkti prieš kelerius metus. Kyla klausimas, kodėl tik dabar miesto valdžia staiga atsibudo ir jai parūpo tos bendruomenės. Manau, kad mūsų kalbėjimas, kad tai yra svarbu, gal ir privertė tai padaryti, bet tas skubėjimas nepadidina žmonių pasitikėjimo ta iniciatyva. Vis tik aš manau, kad geriau jau tegul būna tos seniūnaitijos ir seniūnaičiai, negu jų visai nebūtų. Vis vien tai jau yra žingsnelis link tos tikrosios savivaldos. Jei panagrinėtume, kas sudaro savivaldą, kur jos esmė, tai ir yra tai, kad žmonės turi valdyti tą vietą, kurioje jie gyvena ir įtakoti jų atžvilgiu  priimamus sprendimus. Tai kol kas  jie tokio tiesioginio atstovo ir neturi, nes išrinktas tarybos narys daugiau atstovauja ne jų, o partijos interesus.  Seniūnaitis tai ir būtų pilietinės demokratijos išraiška mūsų visuomenėje, renkamas tiesiogiai, piliečių, kuriuos tiesiogiai tas asmuo ir turėtų atstovauti. Bet ką mes matome? Tarp tų kandidatų daugiausiai dominuoja politinių partijų atstovai. Gerai, jei asmuo, kuris priklauso kažkokiai politinei partijai vykdys žmonių norus, juos įgyvendins ir nebus supančiotas politinės partijos interesais, tuomet viskas tvarkoj. Kita vertus, mes matome, kad kiti žmonės, kuriems trūksta informacijos apie tai, kas yra seniūnaitijos, seniūnaičiai, jie nedalyvauja tame procese, todėl logiška, kad dalyvauja tie, kurie aktyvesni, t.y. politinės partijos. Tačiau tai kai kuriais atvejais panašu į pilietinės demokratijos imitaciją. Surasti žmogų, kuris aukotų savo asmeninį laiką, tam kad spręstų visuomenė problemas, šiais laikais yra be galo sudėtinga. Todėl Seime inicijuojamą įstatymo pataisą, kad nors šimtą litų skirtų tam seniūnaičiui, kad jis galėtų apsimokėti už mobilų telefoną , už benziną, kai jis skiria laiką  tvarkant seniūnaitijos gyventojų reikalus, aš labai aktyviai remiu,   O tie, kurie anksčiau priėmė tokius sprendimus dėl seniūnaičių, susidaro įspūdis lyg specialiai tai padarė, kad tai būtų kaip figos lapelis, uždengiantis tuos savanaudiškus politinius interesus. Sakykime, pilietinės demokratijos figos lapelis… Vis gi manau, jei net ir bus nusivilta ta seniūnaičio institucija, bent jau žmonės žinos, kas tai yra, kas blogai ir ką reikia daryti kitaip. Todėl man atrodo , kad tai yra pozityvus dalykas.

 

Kalbėjosi Viktorija Polzunovaitė

Aina.lt, http://www.aina.lt/komentarai/viktorija-polzunovaite/

2013 m. Gegužė mėn. 09 d., Ketvirtadienis

2013 m. gegužės 08 d. televizijos laidos "Sąmokslo teorija" įrašas

Čia rasite gegužės 8 dienos televizijos laidos "Sąmokslo teorija" įrašą.

Susiję video

2013 m. Gegužė mėn. 08 d., Trečiadienis

2013 m. gegužės 9 d. LR Seimo narys Povilas Urbšys dalyvaus forume

Gegužės 9 d., ketvirtadienį, 9 val. LR Seimo narys Povilas Urbšys dalyvaus Lietuvos policijos bendruomenės forume „Investicija į policiją-saugus žmogus, sumanus valdymas, darni visuomenė“, kuris vyks Mykolo Romerio universitete, 201 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius).

2013 m. Gegužė mėn. 03 d., Penktadienis

2013 m. balandžio 30 d. Partijų "kermošiuje" žada nedalyvauti

judejimas

 

Panevėžio Rytas, 2013 m. balandžio 30 d.

2013 m. Gegužė mėn. 02 d., Ketvirtadienis

2013 m. balandžio 29 d. radijo stoties "Pulsas" laida

Balandžio 29 d. radijo stoties "Pulsas" laidos visuomenei aktualiais klausimais įrašas: http://laidos.pulsas.lt/urbsys0429.mp3

2013 m. Balandis mėn. 27 d., Šeštadienis

Pirmadienį Povilas Urbšys dalyvaus draugijos "Panevėžio bočiai" jubiliejinėje šventėje

Pirmadienį, balandžio 29 d., 12 val Povilas Urbšys dalyvaus draugijos "Panevėžio bočiai" dvidešimtojo jubiliejaus šventėje, kuri vyks Panevėžio m. savivaldybės salėje.

2013 m. Balandis mėn. 27 d., Šeštadienis

Pirmadienį, balandžio 29 d. tiesioginė radijo Pulsas laida

Pirmadienį, balandžio 29 d. 10 val. tiesioginėje radijo Pulsas laidoje dalyvaus Povilas Urbšys.

<< Pradžia < Ankstesnis 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 348 iš 352