Naujienos

2014 m. Balandis mėn. 26 d., Šeštadienis

Šventė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje

Balandžio 26 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla minėjo Lenkijos konstitucijos dieną, o taip pat Polonijos dieną, simbolizuojančią viso pasaulio lenkų vienybę. Mokykloje lankėsi Kėdainių lenkų bendruomenės pirmininkė Irena Duchovska, kuri kartu su mokyklos direktore Danute Kriščiūniene parengė ne vieną projektą, jungiantį tautines mažumas: lenkų, žydų, rusų, baltarusių, totorių, karaimų ir kt.

Šio renginio metu susirinkusiems koncertavo senjorų choras iš Varšuvos, Panevėžio vaikų šokių kolektyvas "Selavy", Panevėžio kurčiųjų kultūros centro kolektyvas. Renginyje dalyvavo svečiai iš Panevėžio žydų bendruomenės, Visuotinės taikos federacijos valdybos atstovai. Mokykloje  iškilmingai atidaryta dailininkės Elenos Salnik tapybos darbų paroda. Svečius ir mokyklos bendruomenę  Povilo Urbšio vardu sveikino padėjėja, linkėdama prasmingo tautų bendradarbiavimo ir ypatingos  palaimos Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju dienos išvakarėse.

2014 m. Balandis mėn. 26 d., Šeštadienis

P.Urbšys dalyvaus radijo laidoje

Balandžio 28 d., pirmadienį, 10 val. Povilas Urbšys dalyvaus tiesioginėje radijo stoties „Pulsas“ laidoje pokalbyje visuomenei aktualiomis temomis.

Laidos klausykitės 96,6 FM Panevėžyje, 107,3 FM Biržuose arba internetu www.pulsas.lt.

2014 m. Balandis mėn. 26 d., Šeštadienis

Krašto tautodailininkų konferencija

Balandžio 26 d. Panevėžio dailės galerijoje susirinko krašto tautodailininkai iš Kupiškio, Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Ukmergės, Anykščių ir Panevėžio, net 243 kūrėjai, į savo metinės parodos konferenciją - aptarimą. Eksponuojami kūriniai taip pat vos tilpo erdviose galerijos patalpose, jų - 891. Tai ir medžio drožyba, tapyba, karpiniai, audimas, mezgimas, nėrimas, juvelyriniai gaminiai... Parodos  lankomumas buvo taip pat labai didelis, joje apsilankė virš 1000 žmonių. Povilo Urbšio vardu jo padėjėja pasveikino šaunią bendruomenę, linkėdama ir toliau gausėti bei tvirtėti, skleisti tą gerą kūrybinį užkratą kuo plačiau. 

2014 m. Balandis mėn. 25 d., Penktadienis

P.Urbšys dalyvaus jaunimo diskusijoje

Šiandien, balandžio 25 d., Povilas Urbšys dalyvaus jaunimo diskusijoje "Jaunimo vaidmuo Panevėžio identiteto beieškant". Diskusija vyks teatre "Menas" po spektaklio "Meilė, džiazas ir velnias".

2014 m. Balandis mėn. 25 d., Penktadienis

Informacinis Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų forumas

Penktadienį, balandžio 25 d., 12 valandą Povilas Urbšys dalyvaus informaciniame Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų forume "Saulėtekio" progimnazijoje. Renginį organizuoja Lietuvos moksleivių sąjunga ir Pilietinis judėjimas KARTU.

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Muzikiniame teatre vyko Panevėžio „Minties“ gimnazijos Padėkos vakaras

Balandžio 24 d. Panevėžio Muzikiniame teatre vyko Panevėžio „Minties“ gimnazijos Padėkos vakaras, kurio metu buvo padėkota už aktyvumą, mokslo, sporto, meno pasiekimus gimnazistams ir jų mokytojams. Mėnesį laiko gimnazijos bendruomenė laukė žinios, kas taps metų pirmoku, antroku, trečioku, ketvirtoku ir "Metų mintiečiu"!

Povilas Urbšys įsteigė specialų prizą už pilietiškumą ir rodomą gerąjį pavyzdį kitiems. Seimo nario vardu jo padėjėja apdovanojo Roką Ruzgą. Rokas aktyvus mokyklos gyvenime, domisi ir propaguoja sveiką gyvenseną, dviračiu į gimnaziją atvyksta net ir spaudžiant dideliam šaltukui.

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Knygos "Cupės ir Zupės gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai" sutiktuvės

Balandžio 24 d. Panevėžio G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyko Silvijos Laurenčikaitės ir Jarlo Brantingo knygos "Cupės ir Zupės gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai" sutiktuvės. Kartu su knygos autoriais dalyvavo interneto dienraščio Bernardinai.lt žurnalistė Jurga Kajėnaitė. Povilo Urbšio padėjėja Seimo nario vardu pasveikino jaunąjį autorių, linkint tapti ne tik garsiu, bet ir didžiu žmogumi, o jo mamai Silvijai, buvusiai panevėžietei bei prie knygos sudarymo prisidėjusiai žurnalistei, padovanojo gėlių. 

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Vardų rašymo nelietuviškais rašmenimis klausimas atidėtas

Seimas ketvirtadienį dar nesvarstys, ar leisti vardus ir pavardes dokumentuose rašyti nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis. Klau­si­mas ket­vir­ta­die­nio ry­tą iš­brauk­tas iš ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kės. Pa­gal Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, no­rint tęs­ti įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą, rei­kia su­lauk­ti Vals­ty­bi­nės Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­dų. Taip pat, at­siž­vel­giant į bū­ti­ny­bę gau­ti ko­mi­si­jos iš­va­das, įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti bū­ti­nas pa­pil­do­mas biu­dže­to lė­šas, įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­dū­rų truk­mę, de­par­ta­men­tas ne­ma­no, kad įsta­ty­mas ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos. Pro­jek­tą svars­ty­ti siū­lo­ma ru­dens se­si­jo­je.

Skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/vardu-rasymo-nelietuviskais-rasmenimis-klausimas-atidetas/178360

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

2014 m. balandžio 24 d. P. Urbšys dalyvaus armėnų genocido 99-ųjų metinių minėjime

Balandžio 24 d., 16 val. P. Urbšys dalyvaus armėnų genocido 99-ųjų metinių minėjime, kurio metu bus pristatytas žymaus austrų rašytojo knygos „Keturiasdešimt Musadago dienų“ lietuviškas leidimas. Renginys vyks Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2a, Vilnius).

2014 m. Balandis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Įvyko Panevėžio diabeto draugijos „Viltis“ visuotinis susirinkimas

Trečiadienį, balandžio 23 d., Panevėžio miesto savivaldybės salėje vyko Panevėžio diabeto draugijos „Viltis“ Ataskaitinis visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Povilo Urbšio padėjėja  bei perdavė Seimo nario pažadą artimiausiu laiku pervesti į draugijos sąskaitą 500 litų iš padidintos savo atlyginimo dalies.  Draugijos pirmininkė Nijolė Vaitelionienė sveikino susirinkusiuosius Jurginių, artėjančios Motinos dienos progomis, pristatė 2013 metų veiklos ataskaitą, numatytus draugijos renginius. Tartasi, kaip turiningai praleisti laisvalaikį, planuotos išvykos. Dalyviai supažindinti su naujausia informacija ir medicinos priemonėmis, padedančiomis palengvinti diabeto negalią. Buvo galima nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje,  pasivaišinti viešnių iš Latvijos siūlomais diabetikams pritaikytais produktais.

<< Pradžia < Ankstesnis 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 306 iš 342