Naujienos

2014 m. Birželis mėn. 22 d., Sekmadienis

Povilas Urbšys. Kodėl esame „Grūto parko“ žaisliukai

Europos Taryba, įsteigta 1949 metais, gerokai prieš Europos Sąjungos sukūrimą, taip suformulavo vieną iš pagrindinių savo tikslų – ginti žmogaus teises, pliuralistinę demokratiją ir teisėtumą. 1985 metais Europos Tarybos valstybės narės priėmė Europos vietos savivaldos chartiją, kurioje konstatavo, jog savivaldos institucijos yra bet kurios demokratinės santvarkos pagrindas, o piliečių teisė dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus – vienas iš demokratijos principų.

Skaitykite: http://www.tiesos.lt/

2014 m. Birželis mėn. 22 d., Sekmadienis

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas birželio 21-22 dienomis renkosi Biržuose į eilinį 2014 metų suvažiavimą. Aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios valdymo institucija susirinko į Sinodo atidarymo pamaldas šeštadienį, birželio 21 dieną. Atidarymo pamaldose Bažnyčios vyriausiasis dvasininkas Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas malda ir Dievo Žodžiu palaimino Sinodo suvažiavimą ir paskelbė darbo pradžią. Iškilmingose pamaldose birželio 22 d. dalyvavo ir Seimo narys P.Urbšys.

Skaitykite: http://www.ref.lt/

2014 m. Birželis mėn. 21 d., Šeštadienis

Berniukų futbolo turnyras

Birželio 20 d. Panevėžio rajone, Smiltynės sodyboje vyko berniukų futbolo čempionatas, kurį organizavo VšĮ "Gerumo lietus", kuriam ir priklauso Vilniaus Futbolo mokykla "Audra". Turnyre dalyvavo vaikai iš Anykščių, Pasvalio, Panevėžio, deja, dėl nenumatytų aplinkybių neatvyko jaunųjų futbolininkų komanda iš Latvijos. Nugalėtojų taurę išsivežė pasvaliečiai. Seimo narys Povilas Urbšys parėmė šį turnyrą ne tik medaliais, kurie buvo įteikti berniukams, bet ir pasidžiaugė šia iniciatyva, kurią surengė vilniečiai Panevėžyje. Padėkos raštais tiek už turnyro organizavimą, tiek už jos iniciatyvos palaikymą, apdovanojo garbės raštais Futbolo mokyklos "Audra" direktorių Nerijų Budraitį, "Smiltynės sodybos" savininką Mindaugą Būtėną už geranoriškumą, pagalbą parėmusiam šią idėją. Taip pat dėkojo treneriui ir vaikų futbolo entuziastui Stasiui Petrauskui, kuris rūpinosi turnyro eiga, buvo šio turnyro sumanytojas. 

Skaitykite: http://www.15min.lt/

2014 m. Birželis mėn. 21 d., Šeštadienis

Valdininkai nesiekia šeštokų lygio

Birželio 1-ąją sukako metai, kai įsigaliojo nauja priėmimo į valstybės tarnybą tvarka. Norint tapti valdininku, dabar reikia pereiti du atrankos etapus. Pirmojo etapo, kuris vyksta Valstybės tarnybos departamente, metu atrūšiuojami visi menkesnių sugebėjimų kandidatai. Testas užduodamas toks, kad jį lengvai įveikia net šeštokai. Tačiau net 30 proc. kandidatų į klerkus jų neišgliaudo.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/lt/

2014 m. Birželis mėn. 20 d., Penktadienis

Povilas Urbšys: pati tauta gali apsiginti nuo antikonstitucinių referendumo iniciatyvų

Pati tauta gali apginti Konstituciją nuo antikonstitucinių referendumo iniciatyvų, tokios teisės suteikti kokiai nors valstybės institucijai nereikėtų, sako Seimo narys Povilas Urbšys. Penktadienį jis Konstitucinio Teismo (KT) viešame posėdyje tvirtino, kad Seimo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo iškeltos abejonės dėl Referendumo įstatymo konstitucingumo nepagrįstos.

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/
2014 m. Birželis mėn. 19 d., Ketvirtadienis

Kas mus seka?

Atlikdama ikiteisminį tyrimą, kuriame prezidentės patarėja Daiva Ulbinaitė įtariama nutekinusi žiniasklaidai slaptą Valstybės saugumo departamento pažymą, Specialiųjų tyrimų tarnyba klausėsi ir įrašinėjo 17-os naujienų agentūros BNS darbuotojų telefonų pokalbius.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/lt

2014 m. Birželis mėn. 16 d., Pirmadienis

"Bonjour Maestro" festivalis

Birželio 15 dieną panevėžiečius į miesto centrą bei Panevėžio Juozo Miltinio teatrą atviliojo Juozo Miltinio garbei surengtas festivalis. Kaip ir žadėjo festivalio organizatoriai, miesto aikštė atgijo įvairiuose jos kampeliuose- mimai, kojūkininkai, poezijos skaitymai, muzikavimai ir kt. Pagrindinė renginio vinis- teatro didžiojoje salėje "miltinukų" susitikimas, kurių atsiminimų, ryškiausių išgyventų epizodų galėjo klausytis žiūrovai. Iš tiesų, publika itin šiltai sutiko savo numylėtinius, ypač tuos, kurių jau senokai nematė teatro scenoje. Po geras dvi valandas trukusio nuoširdaus bendravimo, kurį vedė akademikas Leonidas Donskis, pokalbiai tęsėsi prie vyno taurės šalia mažosios salės. Seimo narys Povilas Urbšys pasveikino visus atvykusius režisieriaus mokinius, gerbėjus, linkėdamas  miestui kuo ilgiau išsaugoti tą kūrybinę dvasią, kurią kadaise įkvėpė Juozo Miltinio asmenybė. 18 val pilnutėlėje  teatro mažojoje salėje buvo parodytas Vilniaus universiteto teatro dramos trupės "Minimum" spektaklis "Filopatris". Šventę vainikavo "Liūdnų slibinų" pasirodymas Laisvės aikštėje. 

2014 m. Birželis mėn. 15 d., Sekmadienis

Kalbėjimai siela į sielą

Birželio 14 dienos popietę į Kraštotyros muziejų rinkosi žmonės su įvairiaspalvėmis vasariškomis gėlėmis. Visos gėlės ir sveikinimai buvo skirti panevėžietei poetei Editai Misevičiūtei. Mūsų miesto poetė savo kalbėjimus, autentiškus atsivėrimus ir ją lydinčius ženklus laiko tėkmėje suguldė į poezijos knygelę pavadinimu "Ištremti jausmai". Šios jau antrosios autorės knygelės sutiktuvėse dalyvavo gausus būrys jos kūrybos gerbėjų- eiles skaitė buvęs Editos mokinys , dabar kunigas Justas Jasėnas, dukra Dominyka. Subtiliais muzikiniais intarpais renginio dvasią papildė solistė Regina Juškienė. Autorė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio poezijos tomelio gimimo- redaktorei Vitalijai Vasiliauskaitei, fotografui Stanislovui Bagdonavičiui, Seimo nariui Povilui Urbšiui ir daugeliui kitų. "Jausmų tremtis- lyg klaidžiojimas jausmų voratinkliuose, kurie leidžia improvizuoti gyvenimą. Jaučiuosi jausmų tremtyje ir turbūt ten liksiu"- su jauduliu kalbėjo Edita. Seimo narys dėkojo autorei už galimybę pažinti tą paslaptingą dvasinį pasaulį ir retoriškai klausė- kaip poetai sugeba prisitaikyti ir išlikti šiame racionaliame pasaulyje.

2014 m. Birželis mėn. 14 d., Šeštadienis

Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. Povilas Urbšys dalyvavo Gedulo ir vilties dienai paminėti skirtuose renginiuose. Minėjimas prasidėjo Švč. Trejybės bažnyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius. Mišiose giedojo politinių kalinių ir tremtinių choras "Likimai" (vadovė Giedrė Baltuškienė). Po mišių visi neskubėjo skirstytis ir rinkosi prie atminimo sienelės, kur eiles skaitė aktorius Albinas Keleris, prisiminimais dalinosi tremtyje praradęs artimuosius ir geriausią draugą monsinjoras Juozapas Antanavičius, dainas atliko choras "Likimai" ir Panevėžio apskrities šaulių sąjungos 5-osios rinktinės mišrusis choras  "Aukštaitis" (vadovė Zina Jareckienė). Kaip pastebėjo vienas renginio dalyvis - matyti vien baltos galvos - vyrų, moterų dar paspalvintos, bet ši pastaba buvo išsakyta su nusivylimu, jog renginyje dauguma dalyvių- tik garbaus amžiaus panevėžiečiai.
Padėję gėles ir uždegę žvakutes prie Atminimo sienelės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje ir išlydėję gėles į geležinkelio stotį visi rinkosi Panevėžio Muzikiniame teatre. Minėjimas teatre prasidėjo K.Paltroko gimnazijos mokinių menine kompozicija "Ten kur griežlė ir radasta" pagal Eglės Gudonytės šeimos biografinę knygą "Karta nuo Sibiro", kuri nepaliko abejingų.
Minėjime Povilas Urbšys priminė, kad tais lemtingais 1941-aisiais, prieš 73 metus, birželio 14 diena taipogi buvo šeštadienis. Kreipdamasis į tremtinius Seimo narys sakė: "Jūs esate tikrasis Lietuvos elitas, kuris savo kančia paliudijo meilę Tėvynei".
2014 m. Birželis mėn. 14 d., Šeštadienis

Ar yra riba, kurios nedrįstume peržengti?

Neseniai Vilniaus gatvėse pasirodė plakatų, reklamuojančių piniginius pavedimus, ir juose tyčiojamasi iš mūsų nacionalinės valiutos. Viename pavaizduoti Steponas Darius ir Stasys Girėnas, vaikštantys po Amsterdamą, lytinių mažumų kvartalą. Kitame-„Tautiškos giesmės” autorius, Vincas Kudirka, nosį pirštu krapštantis britų karaliaus rūmų apsaugininkui.
Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Seimo narys Povilas URBŠYS, akademikas Romualdas GRIGAS ir filosofas Vytautas RUBAVIČIUS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/lt/

<< Pradžia < Ankstesnis 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 305 iš 348