Naujienos

2014 m. Liepa mėn. 10 d., Ketvirtadienis

Pensininkams žiebiama nereali viltis

 

Gru­pė par­la­men­ta­rų ini­ci­juo­ja Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad mi­rus pen­si­jų ga­vė­jams ne­iš­mo­kė­tą kom­pen­sa­ci­jos da­lį ga­lė­tų gau­ti jų tur­to pa­vel­dė­to­jai. Ta­čiau šis su­ma­ny­mas vei­kiau­siai ne­su­lauks pa­lai­ky­mo, juo­lab kad ir anks­tes­niems pa­na­šiems siū­ly­mams ne­bu­vo pri­tar­ta.

Skaitykite: http://lzinios.lt

2014 m. Liepa mėn. 09 d., Trečiadienis

Memorandumas "Dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigose"

 

Liepos 9 d. Mišri Seimo narių grupė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija bei frakcija „Tvarka ir teisingumas“ pritarė ir pasirašė memorandumą „Dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigoje“, kuriame reikalaujama: tobulinti švietimo sistemos finansavimą, nemažinti mokyklų finansavimo dėl mokinių skaičiaus mažėjimo; pedagogams, kuriems keliami vienodi kvalifikaciniai reikalavimai, nustatyti vienodą darbo užmokestį už tas pačias darbo apimtis ir kokybę; papildyti mokinių pareigas nesmurtauti prieš mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius; papildyti tėvų pareigas užtikrinant, kad vaikas laikytųsi mokymo sutarties sąlygų; už nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų padarytus pažeidimus numatyti atsakomybę jų tėvams; mokytojams, turintiems 30 metų pedagoginio darbo stažą, suteikti teisę išeiti į senatvės pensiją anksčiau (5 metais arba 3 metais) bei kita. Buvo pritarta Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymui išsaugoti anksčiau Švietimo įstatymu reglamentuotą mokyklos tarybos sudėtį, paliekant joje ir mokinių atstovus.


2014 m. Liepa mėn. 09 d., Trečiadienis

Konferencija "Motina žeme, sujunki mus"

Liepos 9 d. 11 val. Povilas Urbšys dalyvaus Europos etninių religijų kongrese, konferencijoje "Motina žeme, sujunki mus".

Renginio programa: http://www3.lrs.lt/

2014 m. Liepa mėn. 08 d., Antradienis

Užregistruoti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Politikų elgesio kodekso įstatymų pakeitimo projektai

Povilas Urbšys su grupe Seimo narių užregistravo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Politikų elgesio kodekso įstatymų pakeitimų projektus. Projektų tikslas – sudaryti prielaidas efektyviau ir veiksmingiau kontroliuoti, kaip Lietuvos Respublikos Seimo nariai laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, suteikti galimybę Seimo nariui pačiam inicijuoti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vertinimą, kad jo sąžiningumas nekeltų visuomenei abejonių.

2014 m. Liepa mėn. 08 d., Antradienis

Parlamentarai ragina išgirsti Prezidentės žodžius: „Lietuvių kalba negali būti politinių sandorių, sandėrių objektu“

Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinės grupės „Už ištikimybę priesaikai“ nariai reiškia susirūpinimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos vadovybės demonstruojamo pataikavimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) frakcijos ir LLRA partijos vykdomam šantažui, kurio politinis tikslas – supriešinti ir susilpninti Lietuvos visuomenę, suteikiant vienai tautinei bendrijai teises, prasilenkiančias su pagrindinio Lietuvos Respublikos įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis. Siekianti LLRA frakcijos narių palankumo po Prezidentės inauguracijos Lietuvos Respublikos Seime tvirtinant Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą bei Vyriausybės sudėtį Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija ir LSDP vadovybė suteikia pagrindo suabejoti dėl Seimo narių, balsuojančių už šių nuostatų įgyvendinimą, veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos Seimo nario priesaiką atitinkančių įsipareigojimų.

Skaitykite: http://www3.lrs.lt/

2014 m. Liepa mėn. 07 d., Pirmadienis

Valstybės diena

 

Liepos 6 d. Povilas Urbšys dalyvavo Valstybės dienos šventėje Panevėžyje. 12 val. jis dalyvavo iškilmingoje vėliavos kėlimo ceremonijoje, o vakare su panevėžiečiais giedojo Tautišką giesmę. 

2014 m. Liepa mėn. 04 d., Penktadienis

Pasiūlyta sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 101

36 įvairioms frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai, tarp jų ir Povilas Urbšys, trečiadienį įregistravo 55 Konstitucijos straipsnio pataisos projektą, kuriuo siūloma sumažinti renkamų parlamentarų skaičių nuo 141 iki 101. Statistikos departamento duomenys rodo, kad nuo 1992 m. iki 2013 m. Lietuvos respublikos gyventojų skaičius ženkliai kito mažėdamas 734 394 gyventojais.

Skaitykite: http://www.tiesos.lt/

2014 m. Liepa mėn. 01 d., Antradienis

Alfonso Svarinsko prisiminimų knygos „Nepataisomasis“ pristatymas

Birželio 27 d. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyko monsinjoro Alfonso Svarinsko prisiminimų knygos „Nepataisomasis“ pristatymas. Monsinjoro atsiminimų knyga apima laikotarpį iki 1965 metų: vaikystę, jaunystę. 1965-aisiais monsinjorui buvo 40 metų, didžioji dalis jų – lageriuose.

Monsinjoras, labai taupiai prisiminęs skaudžią patirtį, vis kartojo savo pasiryžimą, vedusį jį per visus lagerius, tremtis ir persekiojimus: tarnystė Dievui ir Tėvynei, ir Aukos būtinumas... Apie tai kalbėjo visi susitikimo svečiai: klierikas Vincentas Lizdeika, puikiausiai vedęs vakarą ir dainavęs tremties ir partizanų dainas, vyskupas Jonas Kauneckas, apašt. prot. Bronius Antanaitis, kun. prof. Romualdas Dulskis, knygos redaktorius Donatas Stakišaitis, kunigas Paulius Mališka – svečias iš Kanados, Seimo narys Povilas Urbšys, ir jie visi lenkėsi monsinjorui, nes kunigo Alfonso gyvenimas jiems buvo ir tebėra labai svarbus, tarnaujant ir išlaikant įsipareigojimą Dievui ir Tėvynei.

Šviesa ir stiprybė, jokio pykčio monsinjoro Alfonso ir vyskupo Jono Kaunecko bendruose prisiminimuose iš persekiojimų, grasinimų, patyčių laiko. Povilo Urbšio išsakyta išmintis, kad taip liudyti savo tarnystę Dangui ir gimtajai Žemei turi galingos jėgos žmonės, auginti Idealo Šviesa šeimoje, tik dar kartą patvirtino to būtinumą šiandien.

Skaitykite čia:

http://panevezys.lcn.lt/archyvas/naujienos;940

2014 m. Birželis mėn. 29 d., Sekmadienis

Tėvo Stanislovo mirties metinių paminėjimas

Birželio 29 d. Povilas Urbšys dalyvaus Tėvo Stanislovo devintųjų mirties metinių minėjime Paberžėje. 15 val. bus aukojamos šv. Mišios, vėliau kiekvienas dalyvis galės uždegti žvakelę šviesuolio kunigo vienuolio atminimui. Po sakralių ir atminties kupinų akimirkų, kurias įkvėps kunigas dr. Vilius Sikorskas, padedamas Paberžėje 8 metus kunigavusio Skaidriaus Kandratavičiaus, 16 val. visi bus kviečiami į nekasdienišką Liudo Mikalausko, Sabinos Martinaitytės ir Audronės Eitmanavičiūtės koncertą „Pagarbinkim Lietuvą“. 

2014 m. Birželis mėn. 24 d., Antradienis

KT pradėjo nagrinėti bylą dėl Referendumo įstatymo nuostatų

Konstitucinis Teismas (KT) šiandien viešame posėdyje pradeda nagrinėti bylą dėl Referendumo įstatymo nuostatų. Seimas į KT kreipėsi su klausimu, ar galima rengti referendumus, kuriais siūlomos galbūt Konstitucijai prieštaraujančios nuostatos. KT vertins Referendumo įstatymo 14 straipsnį tiek, kiek juo Seimui nesuteikiama teisė spręsti referendumo skelbimo, net jei yra ekspertų grupės išvada, kad piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo tekstas gali neatitikti Konstitucijos.

Seimas dėl Referendumo įstatymo į KT kreipėsi, kai buvo surinkti būtini 300 tūkst. parašų surengti referendumui, kuriuo siūloma uždrausti parduoti žemę užsieniečiams ir juridiniams asmenims, sumažinti reikalavimus dėl piliečių parašų inicijuojant referendumus. Referendumas yra paskelbtas birželio 29 dieną.

Klausykite: http://www.ziniuradijas.lt

<< Pradžia < Ankstesnis 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 304 iš 348