Naujienos

2014 m. Liepa mėn. 11 d., Penktadienis

P. Urbšys dalyvavo gausių šeimų sąskrydyje

Liepos 12 d., šeštadienį, Povilas Urbšys dalyvavo gausių šeimų bendrijos  „Panevėžio šeimyna“ sąskrydyje, kuris vyko Panevėžio rajone, Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos teritorijoje. Jis įteikė padėką gausių šeimų bendrijos “Panevėžio šeimyna” pirmininkei Violetai Jarašūnienei  už skiriamas jėgas, laiką ir dėmesį gausioms šeimoms, sudarant joms sąlygas drauge švęsti motinystę, tėvystę ir vaikystę “Gausių šeimų sąskrydyje 2014”  bei primenant šių šeimų svarbą mūsų visuomenei, nes tik gausių šeimų dėka Lietuva gali išlikti ir augti.

2014 m. Liepa mėn. 11 d., Penktadienis

Irena Vasinauskaitė. Piliečiai bunda

 

Šių metų liepos 4-ąją Šiaulių savivaldybėje vyko Lietuvos Sąrašo Šiaulių skyriaus organizuota spaudos konferencija, kurioje dalyvavo du tą dieną Saulės mieste viešėję LR Seimo nariai Povilas Urbšys ir Naglis Puteikis, Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos viceprezidentė Vida Pociuvienė, Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos vadovė Nijolė Malakauskienė, Panevėžio Jungtinio demokratinio judėjimo pirmininkas Kęstutis Ignatavičius ir nepriklausomas Šiaulių miesto tarybos narys Artūras Visockas. Konferencijos tema -- naujas tiesioginių mero ir vietos tarybų rinkimo tvarkas įteisinę įstatymai, jų teikiamos galimybės nepartiniams piliečiams balotiruotis savivaldos rinkimuose.

Skaitykite: http://www.tiesos.lt/

Žiūrėkite: http://www.youtube.com/watch?v=qwYrGWMGW8Y

2014 m. Liepa mėn. 11 d., Penktadienis

Siūloma leisti Seimo nariui pačiam kreiptis į VTEK

 

Siūloma numatyti galimybę Seimo nariui pačiam kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) dėl jo veiklos, pažeidžiančios Seimo statuto ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, tyrimo.

Parlamentarų grupės vardu tokį Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo pakeitimo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo seimo narys Povilas Urbšys.

Skaitykite: http://l24.lt/lt/politika

2014 m. Liepa mėn. 11 d., Penktadienis

Seimo nariai prašo Lietuvos vadovus kreiptis į Lenkijos Senato pirmininką

Liepos 11 d. Seimo ryšių su visuomene skyrius išplatino pranešimą, kad grupė Seimo narių šiandien kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Loreta Graužinienę ir Lietuvos Respublikos Ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių ir paprašė oficialiai kreiptis į Lenkijos Senato pirmininką Bogdaną Borusevičių (Bogdan Borusewcz) ir viešai patvirtinti arba paneigti savo spekuliacijas dėl Lenkijos kaip NATO narės įsipareigojimų Lietuvai vykdymo, kurios paties B. Borusevičiaus yra siejamos su Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) keliamų dvikalbystės reikalavimų vykdymu Lietuvoje.

Skaitykite: http://alkas.lt/

2014 m. Liepa mėn. 10 d., Ketvirtadienis

Kuriama kišeninė pilietinė visuomenė

Iš Europos Sąjungos pinigų gyvenančių nevyriausybininkų - įvairių fondų, asociacijų, institutų ir viešųjų įstaigų - prisisteigę tūkstančiai. Visuomenei jie iki šiol nelinkę viešinti, kaip panaudoja skiriamas lėšas. Tačiau valdžia, užuot siuntusi revizijas, siūlo dar geresnes sąlygas - patiems susibūrus spręsti, kaip pasidalyti pinigus.

Skaityti: http://www.respublika.lt/

2014 m. Liepa mėn. 10 d., Ketvirtadienis

Pensininkams žiebiama nereali viltis

 

Gru­pė par­la­men­ta­rų ini­ci­juo­ja Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad mi­rus pen­si­jų ga­vė­jams ne­iš­mo­kė­tą kom­pen­sa­ci­jos da­lį ga­lė­tų gau­ti jų tur­to pa­vel­dė­to­jai. Ta­čiau šis su­ma­ny­mas vei­kiau­siai ne­su­lauks pa­lai­ky­mo, juo­lab kad ir anks­tes­niems pa­na­šiems siū­ly­mams ne­bu­vo pri­tar­ta.

Skaitykite: http://lzinios.lt

2014 m. Liepa mėn. 09 d., Trečiadienis

Memorandumas "Dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigose"

 

Liepos 9 d. Mišri Seimo narių grupė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija bei frakcija „Tvarka ir teisingumas“ pritarė ir pasirašė memorandumą „Dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigoje“, kuriame reikalaujama: tobulinti švietimo sistemos finansavimą, nemažinti mokyklų finansavimo dėl mokinių skaičiaus mažėjimo; pedagogams, kuriems keliami vienodi kvalifikaciniai reikalavimai, nustatyti vienodą darbo užmokestį už tas pačias darbo apimtis ir kokybę; papildyti mokinių pareigas nesmurtauti prieš mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius; papildyti tėvų pareigas užtikrinant, kad vaikas laikytųsi mokymo sutarties sąlygų; už nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų padarytus pažeidimus numatyti atsakomybę jų tėvams; mokytojams, turintiems 30 metų pedagoginio darbo stažą, suteikti teisę išeiti į senatvės pensiją anksčiau (5 metais arba 3 metais) bei kita. Buvo pritarta Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymui išsaugoti anksčiau Švietimo įstatymu reglamentuotą mokyklos tarybos sudėtį, paliekant joje ir mokinių atstovus.


2014 m. Liepa mėn. 09 d., Trečiadienis

Konferencija "Motina žeme, sujunki mus"

Liepos 9 d. 11 val. Povilas Urbšys dalyvaus Europos etninių religijų kongrese, konferencijoje "Motina žeme, sujunki mus".

Renginio programa: http://www3.lrs.lt/

2014 m. Liepa mėn. 08 d., Antradienis

Užregistruoti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Politikų elgesio kodekso įstatymų pakeitimo projektai

Povilas Urbšys su grupe Seimo narių užregistravo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Politikų elgesio kodekso įstatymų pakeitimų projektus. Projektų tikslas – sudaryti prielaidas efektyviau ir veiksmingiau kontroliuoti, kaip Lietuvos Respublikos Seimo nariai laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, suteikti galimybę Seimo nariui pačiam inicijuoti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vertinimą, kad jo sąžiningumas nekeltų visuomenei abejonių.

2014 m. Liepa mėn. 08 d., Antradienis

Parlamentarai ragina išgirsti Prezidentės žodžius: „Lietuvių kalba negali būti politinių sandorių, sandėrių objektu“

Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinės grupės „Už ištikimybę priesaikai“ nariai reiškia susirūpinimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos vadovybės demonstruojamo pataikavimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) frakcijos ir LLRA partijos vykdomam šantažui, kurio politinis tikslas – supriešinti ir susilpninti Lietuvos visuomenę, suteikiant vienai tautinei bendrijai teises, prasilenkiančias su pagrindinio Lietuvos Respublikos įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis. Siekianti LLRA frakcijos narių palankumo po Prezidentės inauguracijos Lietuvos Respublikos Seime tvirtinant Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą bei Vyriausybės sudėtį Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija ir LSDP vadovybė suteikia pagrindo suabejoti dėl Seimo narių, balsuojančių už šių nuostatų įgyvendinimą, veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos Seimo nario priesaiką atitinkančių įsipareigojimų.

Skaitykite: http://www3.lrs.lt/

<< Pradžia < Ankstesnis 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 298 iš 342