Naujienos

2013 m. Gruodis mėn. 20 d., Penktadienis

Šventinė Panevėžio fotografų metų paroda

Povilas Urbšys gruodžio 20d. 17 val. dalyvavo šventinės Panevėžio fotografų metų parodos atidaryme.

Paroda eksponuojama Fotografijos galerijoje (Vasario 16-osios g. 11) nuo 2013 m. gruodžio 20 d. iki 2014m. sausio 19 d.

2013 m. Gruodis mėn. 20 d., Penktadienis

Povilas Urbšys su pilietiniu judėjimu KARTU apdovanos D.Kundelienę ir G.Pilkauskienę

Šiandien 12 val. 10 min. „Statoil“ degalinėje, Nemuno gatvėje, (prieš „Cido“ areną), Povilas Urbšys su pilietiniu judėjimu KARTU už drąsų pilietišką poelgį apdovanos D.Kundelienę ir G.Pilkauskienę.

Šiemet renkant Metų panevėžiečius buvo parodyta iniciatyva iš miesto gyventojų ir surinkta arti 300 parašų už „Statoil Parkas“ degalinės darbuotojas Danguolę Kundelienę ir Giedrę Pilkauskienę, už lapkričio 11d. degalinėje parodytą drąsą, gesinant užsidegusį automobilį. Šis moterų ryžtingumas lokalizavo pavojų ir apsaugojo aplinkinius gyventojus nuo galimos baisios nelaimės. Parašai buvo pristatyti Panevėžio miesto savivaldybės kanceliarijai. Komisijai neatsižvelgus į šią gyventojų išreikštą paramą, Pilietinis judėjimas KARTU tarybos posėdyje, gruodžio 13 d. nusprendė paremti miesto gyventojų iniciatyvą ir įsteigti nominaciją Metų panevėžietis ir  apdovanoti D.Kundelienę ir G.Pilkauskienę – už  drąsų pilietišką poelgį. 


2013 m. Gruodis mėn. 18 d., Trečiadienis

L. Graužinienė iškeitė V. Uspaskichą į biudžetą

Straipsnį skaitykite: http://www.delfi.lt/

2013 m. Gruodis mėn. 18 d., Trečiadienis

Uspaskicho neliečiamybės klausimas grįžta į Seimą

Straipsnį skaitykite: http://www.alfa.lt/

2013 m. Gruodis mėn. 17 d., Antradienis

Opozicijos atstovai grįžta dirbti į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją

2013 m. Gruodis mėn. 14 d., Šeštadienis

Seimūnas V.Uspaskicho kratosi, tačiau abu balsuoja vienodai

Straipsnį skaitykite: http://panskliautas.lt/

2013 m. Gruodis mėn. 14 d., Šeštadienis

Povilo Urbšio pozicija dėl N.Venckienės apkaltos

Šių me­tų rug­sė­jo 30 d. Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no kal­tais dėl tar­ny­bi­nių pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vu­sį vir­ši­nin­ką E. Kuc­kai­lį ir ty­rė­ją R. Kai­rie­nę. Prieš pen­ke­rius me­tus šie pareigūnai pa­gal D. Ke­džio pa­reiš­ki­mą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dukters tvir­ki­ni­mo. Dėl šių pa­rei­gū­nų kal­tės ne­bu­vo at­lik­ti ne­ati­dė­lio­ti­ni iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai, ku­rie bū­tų lei­dę nu­sta­ty­ti tie­są by­lo­je. Šio ne­vei­ki­mo kai­ną ži­no vi­sa Lie­tu­va – tai žmo­nių gy­vy­bės, su­luo­šin­ti Dei­man­tės ir ki­tų žmo­nių li­ki­mai. Ar dėl šių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mų veiks­mų bu­vo nors vie­nas D. Ke­džio skun­das? Ne­bu­vo. Ar N. Venc­kie­nė nors kar­tą yra pa­smer­ku­si tuos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus? Ne­pa­smer­kė. Ne­ga­na to, tei­sia­mi pa­rei­gū­nai pra­šė, kad Venc­kai bū­tų ap­klaus­ti kaip jiems pa­lan­kūs liu­di­nin­kai. Bū­tent šių pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mas ne­vei­ki­mas at­vė­rė pe­do­fi­li­jos žaiz­dą, dėl ku­rios N. Venc­kie­nė, pa­sak jos pa­se­kė­jų, ne­va bu­vo iš­va­ry­ta iš Sei­mo ir pa­si­slė­pė, tuo pa­ro­dy­da­ma, jog jos jau ne­be­do­mi­na Dei­man­tės li­ki­mas. Kovoti, ko ge­ro, bu­vo nau­din­ga tol, kol mergaitė buvo jos ran­ko­se.

Skaitykite daugiau...

2013 m. Gruodis mėn. 13 d., Penktadienis

Laimingos mokyklos dienos….

Nepavykus į Lietuvos darželius prastumti iškrypėliško projekto „Gender Loops“ ir dviprasmiškų knygelių „Kai Rikė buvo Rasmusas“ bei „Kai Frederikas buvo Frida“, nusitaikyta į aukštąsias mokyklas, rengiančias pedagogus. Naujieji pranašai mokytojams parengė metodines knygeles, mokančias, kaip kalbėti apie lytines mažumas, šeimų įvairovę ir lyčių stereotipus. Nauja propagandinė informacija tėvams ne juokais sukėlė nerimą.
Nors nesulaukusi plačiosios žiniasklaidos dėmesio, internetinėje erdvėje jau gana plačiai paplito, o ir visus Seimo narius pasiekė informacija, apie Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) vykdomą Mokymosi visa gyvenimą programos projektą „Laimingų dienų mokykla“ ir jo ribose parengtą mokymo priemonių rinkinį mokytojams „Laimingos mokyklos dienos“. Atvirai reiškiamas šios priemonės dalies tikslas – įtraukti mokymą apie seksualines mažumas į mokyklinį ugdymą ir pateikti kitokias nei vyro ir moters sudaroma šeima lyčių santykių formas kaip lygiavertes, priimtinas ir galimai pasirinktinas alternatyvas.
Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius Algirdas Petronis, jaunimo sąjungos (LTJS) pirmininkas Julius Panka, Seimo narys Povilas Urbšis. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

Video konferencija: http://suzalgiriu.lt/laimingos-mokyklos-dienos/ 

2013 m. Gruodis mėn. 13 d., Penktadienis

Seimas pradeda N. Venckienės apkaltą

Straipsnį skaitykite: http://www.delfi.lt/

2013 m. Gruodis mėn. 12 d., Ketvirtadienis

Vienam valdininkui - du vadovai

Straipsnį skaitykite: http://www.respublika.lt

<< Pradžia < Ankstesnis 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 278 iš 297